Resenärerna avgörande för förbättrad kvalitet

20 februari, 2019

Resvaneundersökningar är en viktig del i kollektivtrafikens kvalitetsarbete. Norrtåg AB genomförde under vecka 8 en enkätundersökning som resenärer ombord fick svara på.

Resvaneundersökningen är en av flera underlag som används för att förbättra trafiken och för att skapa förståelse för vad Norrtågs resenärer efterfrågar och deras motiv till sina val av resor och färdmedel. Denna resvaneundersökning är även ett obligatoriskt underlag i den statliga utvärderingen av Norrtågstrafiken.

Enkäten bestod av frågor om resenären, dess resvanor och resan, informationens och produkten/tjänsten Norrtågs upplevda kvalité, uppdelat på Norrtågs alla sträckor.

En stor och viktig, manuell, arbetsinsats 

Att genomföra en resvaneundersökning med fysiska enkäter innebar ett noggrant förberedande arbete där kartonger, mappar, pennor och papper skulle sorteras rätt. Detta för att kunna göra en uppföljning med en så hög kvalitet som möjligt.

Norrtåg AB valde, trots digitalisering, att även denna gång använda sig av pappersenkäter som fylls i direkt ombord, även om det finns digitala alternativ. Orsaken till det var att de digitala alternativen tidigare inte har kunnat uppvisa samma svarsfrekvens som de traditionella undersökningarna. Om utvecklingen av undersökningsmetoder eller resenärernas vilja att använda digitala enkäter har kommit längre till nästa resvaneundersökning återstår att se. Läs mer om metoder för resvaneundersökningar hos VTI, Statens transportforskningsinstitut, https://www.vti.se/sv/nyheter/framtidens-resvaneundersokningar/

Undersökningen krävde en stor arbetsinsats från bland annat Tågkompaniets tågvärdar, men i enkätsvaren har Norrtåg fått värdefull information som vi kommer att ha stor nytta av när vi nu ska fortsätta att utveckla trafiken och kvaliteten.

Resultatet från resvaneundersökningen presenteras senare här på norrtagab.se

Norrtåg AB