Kundbetyg

Vad tycker våra resenärer ?

Vi på Norrtåg är intresserade av att lyssna på våra resenärer och vill veta hur de trivs på resan med Norrtåg. Det är viktigt för att vi ska kunna prioritera rätt åtgärder för att utveckla verksamheten och erbjudandet till kunden.

Årligen genomför vi, tillsammans med Trafikverket, en kundundersökning för att ta reda på hur våra resenärer uppfattar sina resa. Det är alltid lika intressant att ta del utav resultatet efter en genomförd kundundersökning för att se vad som är bra samt vilka förbättringsområden som finns. Det ger också våra resenärer möjligheten att själva ge förslag på förbättringar som kan göra resan ett strå vassare. Under april månad har Norrtåg , genom en separat undersökning, även fångat upp 3000 resenärer för att få en bild över våra resenärers resevanor.

Samtliga mätningar har genomförts av ett externt undersökningsföretag. Resenärerna har genom enkätsvar ombord på tåget lämnat sina synpunkter och kommentarer. Mätningarna av resenärernas uppfattning om oss är breda och på så vis kan vi fånga upp alla nyanser i hur de upplever sin tågresa. I genomförda NKI-undersökningar beaktar vi särskilt resenärernas totala omdöme liksom delkomponenterna komfort, bemötande, trygghet ombord, information och punktlighet.

Upplevelsen av komfort ombord har stor inverkan på resenärens trivsel. Komfort berör grundläggande frågor som att tågen är hela och rena, bekväma samt att det finns fungerande toaletter och bagageutrymmen. Vi arbetar hela tiden med att förbättra komforten och upplevelsen ombord för att motsvara resenärernas ökade krav och förväntningar. Idag ligger indextalet för komfort ombord på 79. Index har varit stabilt och legat på en tillfredsställande nivå de senaste tre åren. Dock finns det undantag på framförallt på sträckan Umeå-Vännäs-Lycksele. Sträckorna har haft fordonsproblem under halvåret och resenärerna efterfrågar moderna tåg med hög regularitet och punktlighet.

Ökad beläggning på tågen är givetvis glädjande men medför dock, i vissa fall, försämrad komfort. Pendelresenären och enkelbiljettresenären kan uppleva konkurrens om sittplatsen. Förbokade platsbiljetter är en trygghet för resenären som bokat en biljett från och till en ort. Mot bakgrund av detta är det positivt att kundernas uppfattning om komforten inte har försämrats.

På de sträckor vi erhållit sämre NKI som Umeå-Vännäs-Lycksele påbörjade vi ett effektiviserande handlingsprogram under hösten 2014.

Bemötande från personalen och service ombord får fortsatt bra utfall. På sträckan Umeå-Luleå tycker 94 % av våra resenärer att det fungerar bra och hela 95 % på sträckan Umeå-Lycksele. Det som efterfrågas på de linjer som sämre utfall är information på plattformen och ombord samt ökad service ombord som bistro mm. Mycket är kopplat till fordonstyp och infrastrukturproblem.

 
Norrtåg AB