Tåg – ett energisnålt och miljövänligt transportsätt

En av de klart största klimatutmaningarna för Sverige är att klara en hållbar utveckling inom transportsektorn. Vägtrafiken har stor klimatpåverkan genom hög energiförbrukning och hög andel fossila bränslen. Järnväg är det energisnålaste transportsättet på land och elektrifierad järnväg innebär minimal klimatpåverkan och kan drivas med närproducerad förnybar el från vind- och vattenkraft. Att styra över resor från väg till järnväg innebär därför en stor minskning av transporternas klimatpåverkan samt minskande luftföroreningar.

Att åka tåg är klimatsmart

Om Norrtågs resenärer år 2013 istället hade åkt bil, buss eller flyg hade det medfört utsläpp av ca 20 000 ton koldioxid. Enligt samhällsekonomiska kalkylvärden för klimatgaser innebär Norrtågstrafiken därmed en besparing på ca 20 miljoner kronor.

Norrtågs miljövänliga tåg trafikerar tvärbanan mellan Umeå och Lycksele

Norrtågs tåg drivs helt med el från förnyelsebara energikällor med ett undantag, linjen mellan Umeå – Lycksele. Tåget på denna linje drivs med diesel då sträckan inte är elektrifierad. Dieseltåget Itino MV3 som trafikerar sträckan Umeå – Lycksele är utrustat med C.L.E.A.N. Diesel power pack och ingår i Bombardier ECO4 portfölj av teknik för hållbar rörlighet, energisparande och operativ effektivitet. Dieseltåget Itino MV3 möter EU:s miljökrav.

 
Norrtåg AB