Freguently Asked Questions (FAQ)

1. När startade Norrtåg?

Trafikstarten skedde i och med Botniabanans öppnande 2010-08-30 och sedan löpande från hösten 2011 på övriga fem linjer. Totalt kör Norrtåg på sex linjer idag.

2. Hur många tåg har Norrtåg?

Norrtåg har totalt 19 fordon.

3. Vem äger Norrtåg?

Det är de fyra nordligaste länen genom Länstrafikbolaget i Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen samt Kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten och Västernorrland som äger Norrtåg tillsammans.

4. Kan jag åka med Norrtåg till Göteborg?

Norrtåg trafikerar hela Norrland med Sundsvall som sydligaste station. Vill du resa vidare söderut måste du senast i Sundsvall byta tåg till ett annat bolag som trafikerar även södra Sverige.

5. Vad kostar det att åka med Norrtåg?

Pendlingsresor
Ombord på tåget gäller Länstrafikbolagens 30 dagars pendlarkort.

Enkelresor
Priset varierar beroende på sträcka men det är alltid billigast att köpa biljett i förväg via webben www.norrtag.se

6. Kan jag åka nattåg med Norrtåg?

Norrtåg kör regional dagtågtrafik i Norrland. Det innebär att Norrtåg inte kör nattåg, det gör SJ norrlandståg.

7. Kan jag som rullstolsburen åka tåget mellan Umeå och Sundsvall?

Ja du kan som rullstolsburen åka med Norrtågs tåg. Dessa tåg har golvet i samma höjd som perrongen dvs. inga trappor finns i tågen. Det finns även plats i tåget där man kan ställa rullstolen alternativt sitta där tillsammans med eventuell ledsagare. Tågen har även rymlig toalett där man kan köra in med rullstol.

8. Kan jag ta med mig cykeln på tåget?

På vissa sträckor är det tillåtet att ta med cykel ombord i mån av plats (det är kundvärden som avgör om plats finns) mot en avgift. Mer kring detta finns att läsa på www.norrtag.se.

Hopfällbara cyklar är tillåtna ombord på samtliga tåg då de räknas som bagage.

9. Kommer man att anpassa busstiderna på respektive ort med tågens ankomst- och avgångstider?

Norrtåg och Länstrafikbolagen har ett nära samarbete och vi kommer att göra allt vi kan för att tåg och busstiderna ska bli så anpassande till varandra som det bara går.

10. Måste jag köpa både busskort och tågkort om jag ska pendla och vill kunna utnyttja både bussens och tågets tider?

Norrtåg tillsammans med Länstrafikbolagen erbjuder pendlare att köpa ett 30-dagars pendlarkort som gäller både tåg och buss. Pendlarkortet köps hos respektive Länstrafikbolag.

11. Kan jag fika på tågen?

Norrtåg erbjuder lättare fikaförsäljning på de längre sträckorna. Bistron är bemannad av den kundvärd som viserar/säljer biljetter ombord. Försäljning av fika kommer att ske efter det att all visering utförts.

12. Kan jag jobba med min dator på tåget?

Norrtåg erbjuder gratis wifi ombord på alla fordon.

13. Hur fort går tåget?

Coradia Nordic X62 går 180 km/h.

14. Hur många får plats på varje tågsätt?

Vi har olika varianter av tåg och dessa rymmer från 70 till 185 passagerare.
Lycksele-Umeåtåget tar 100 passagerare, Vännäspendeln Vännäs-Umeå tar ca 170 passagerare medan tåg på övriga sträckor rymmer 170-185 passagerare.

15. Vad betyder dubbeltur?

Det betyder en resa tur och retur, eller fram och tillbaka.

16. Var köper jag biljetter hur vet jag när tågen går?

Tidtabeller och information finner ni på www.norrtag.se

17. Får jag ta med hund eller katt ombord på Tåget?

Ja, det går bra att ta med husdjur ombord på tågen. Se anvisad plats i tåget. Djuren får inte vistas på sätet.

18. Vad är skillnaden mellan Norrtåg AB och Intresseföreningen Norrtåg?

Intresseföreningen har under många år verkat på det politiska planet för att få till stånd en bättre infrastruktur för tågen och en ökad tågtrafik i Norrland. Norrtåg AB bildades 2008 på Intresseföreningens initiativ sedan regeringen gett klartecken att starta upp Norrtågsförsöket. Rollen för Norrtåg AB är att se till att trafiken kommer till stånd.

19. Vad är skillnaden mellan Norrtåg AB och Svenska Tågkompaniet AB?

Beställaren Norrtåg AB är upphandlare och beställare av trafiken. Vi tillhandahåller de tåg som den operatör vi utsett ska köra och underhålla. Norrtåg ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolag. Trafiken finansieras Landstingen i de fyra nordligaste länen tillsammans med staten och biljettintäkter.
Operatören Svenska tågkompaniet AB är upphandlad som utförare av trafiken och är den part som driver trafiken, har kontakten med kunderna och ansvarar för fordonen under kontraktstiden.
 

 
Norrtåg AB