Historia

1999
Processen påbörjas för att planera hur tågtrafiken ska kunna utvecklas i Norrland
2001
Intresseföreningen Norrtåg bildas på ett politiskt plan för att driva tågfrågan i Norrland.
2004
En plan presenteras för regeringen om hur dagtågtrafiken ska kunna bedrivas i Norrland
2007
Regeringen ger Norrtåg rätten att starta upp och detaljplanera verksamheten ytterligare.
2008
Norrtåg AB bildas och planering av kommande trafikupplägg startar.
2010
Första sträckan öppnas upp för trafik den 30 augusti, det sker på Botniabanan mellan Umeå-Örnsköldsvik
2011
Utökas trafikområdet och nu kör Norrtåg även mellan Sundsvall-Östersund-Trondheim, Umeå-Lycksele, Luleå-Kiruna och Umeå-Vännäs.
2012
Startar Norrtåg upp de två sista sträckorna Umeå-Luleå och hela sträckan Umeå-Örnsköldsvik-Sundsvall.

Framtid

Det finns åtminstone ett antal stora framtidsprojekt i mer eller mindre närtid.

Ny trafik kan komma etableras mellan Luleå-haparanda/Tornio och där eventuellt bindas ihop med det finska nätet med trafik mot den stora nordfinska metropolen Uleåborg (Oulu). Restiden blir cirka tre timmar Luleå-Oulu och det bor 550 000 inom upptagningsområdet. Denna trafik kommer att finnas med som en option i den kommande upphandlingen och utreds för närvarande.

Utökad pendeltågstrafik i Norrbotten på sträckorna Älvsbyn-Boden-Luleå samt Gällivare-Kiruna utreds också just nu.

Direkttåg Sundsvall-Östersund-Åre-Trondheim planeras det också för eftersom Norge har tagit beslut om att elektrifiera banan mellan Storlien och Trondheim. Planerad trafikstart är 2021.

Det största projektet är byggandet av en ny kustjärnväg Umeå-Luleå, den så kallade Norrbotniabanan, som en fortsättning på Botniabanan upp till Umeå. Den nya regeringen som tillträdde hösten 2014 har gett besked att banan ska byggas. Detta ska i sådant fall ske i etapper och den första som kan bli aktuell för Norrtåg att trafikera är då sträckan Umeå-Skellefteå.

 
Norrtåg AB