Intresseföreningen Norrtåg – en norrländsk tågröst

Norrtåg AB är bolagsstyrelsen men parallellt med detta finns Intresseföreningen Norrtåg som sedan 2001 samverkar på det mer politiska planet för en samlad syn på framtidens järnväg i de fem norrlandslänen (Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten samt Norrbotten). Inom Intresseföreningen samverkar kommuner, landsting, regionförbund och länstrafikbolag. Föreningen var initiativtagare till Norrtågstrafiken och agerade samlat politiskt under åren innan politiska beslut hade fattats. De senaste åren har föreningen medverkat aktivt i främst stora infrastrukturprojekt som Botniska korridoren inklusive Nya Ostkustbanan, Atlantbanan och Norrbotniabanan samt Bothnian green logistic corridor (BGLC).

Politisk styrelse

Norrtåg är organiserat i en styrelse med tillhörande arbetsutskott samt föreningsstämma som möts en gång per år. Den politiska styrelsen består av 3 ordinarie representanter plus en ersättare per län. Styrelsen ansvarar för att driva föreningens verksamhet samt att styra det operativa utvecklingsarbetet. Styrelsen har också en central roll i fråga om externa kontakter mot centrala myndigheter med mera.

Ordförande för föreningen är Elvy Söderström för en period på ett år.
Styrelse för föreningen är för en period på ett år.

Gävleborg
– Sven-Åke Thoresen (s) Region Gävleborg
– Tommy Ljung (m) Region Gävleborg
– Stefan Haglund (fp) Region Gävleborg
– Stig Eng (c) ersättare Region Gävleborg

Västernorrland
– Sten-Ove Danielsson (s) Kommunförbundet Västernorrland
– Sverker Ågren (kd) Landstinget Västernorrland
– Lars-Erik Nordin (c) Kommunförbundet Västernorrland
– Lars Olov Olsson (s) ersättare Landstinget Västernorrland

Jämtland

– Ann-Sofie Andersson (s) Region Jämtland
– Sven-Åke Draxten (s) Region Jämtland
– Thomas Andersson (c) Region Jämtland
– Florian Stamm (mp) ersättare Region Jämtland

Västerbotten

– Ulla-Maj Andersson (s) Region Västerbotten
– Nicke Grahn (fp) Region Västerbotten
– Thomas Hartman (s) Region Västerbotten
– Christer Rönnlund (m) ersättare Region Västerbotten

Norrbotten

– Annika Eriksson (mp) Norrbottens läns landsting
– Anders Josefsson (m) Norrbottens läns landsting
– Peter Roslund (s) Kommunförbundet Norrbotten
– Eivy Blomdahl (s) ersättare Kommunförbundet Norrbotten

Till adjungerade i styrelsen valde årsmötet enligt tidigare beslut om att erbjuda den största kommunen i respektive län (Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå) en adjungerad plats i styrelsen om dessa inte finns representerade genom ordinarie nominering: Christer Lindvall Umeå kommun, Mårten Ström Luleå kommun samt Sverker Ottosson Sundsvalls kommun.

 
Norrtåg AB