Jörn 

För information:

http://www.dinstation.se/jorns-station/tillganglighet/

https://www.tabussen.nu/lanstrafiken/kundservice/vara-busstationer/jorn-busstation/

 
Norrtåg AB