Lycksele

   
Öppettider väntsal: Mån-fre & sön: 05.30-22.00
Lör
05:30-21:00 
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Nej
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats Nej
 

 

Mer information:

https://www.tabussen.nu/lanstrafiken/kundservice/vara-busstationer/reseinfo-lycksele-busstation/

 
Norrtåg AB