Rapporter
2017-11-02

2017-10-01

2017-08-30

2017-03-31
2016-12-31

Norrtågsförsöket 2016

Kvalitetsrapport 2017 Q3

Kvalitetsrapport 2017 Q2

Kvalitetsrapport 2017 Q1
Kvalitetsrapport Q4 2016

2016-06-30 Kvalitetsrapport Q2 2016
2016-03-31 Kvalitetsrapport Q1 2016
2015-12-31 Kvalitetsrapport Q4 2015
2015-11-21 Kvalitetsrapport Q3 2015
2015-09-21 Kvalitetsrapport Q2 2015
2015-05-18 Kvalitetsrapport Q1 2015
2014-12-28 Kvalitetsrapport Q4 2014
2014-07-06 Kvalitetsrapport Q3 2014
2014-07-06 Kvalitetsrapport Q2 2014
2014-10-31 Rapport Utvärdering Norrtågsförsöket
2013-10-31 Rapport Luleå-Oulu
Pressmeddelanden
2017-12-20

2015-08-27

En miljon resenärer på Botniabanan i år!

Pressmeddelande Botniabanan 5 år

2015-07-06 Pressmeddelande Internet
2015-06-23 Pressmeddelande Ny ordförande
2015-06-22 Pressmeddelande Ny operatör
2015-06-10 Pressmeddelande Bastuträsk
2014-10-31 Pressmeddelande Utvärdering Norrtåg

 

Övriga rapporter från norr
2015-08-10 Råvaror och transporter
2014-10-31 Nationell godsstrategi
2014-01-20 Regionförstoring Web
2013-12-18 Botniska Korridoren Broschyr
2011-03-01 Råvaror för Europa
2010-04-28 Råvaruanalys
2008-06-25 Botniska Korridoren Samhällsekonomi

 

 

 
Norrtåg AB