Norrtåg AB är norra Sveriges tågbolag. Vi brinner för att utveckla regionen och vårt bidrag är att vi skapar tillgänglighet. Tillsammans med medborgare, resenärer, entreprenörer, besöksnäring, industri, näringsliv, kommuner, regioner, unga och unga i sinnet utgör vi det vi kallar Norrtågland.

Hur vi bäst skapar tillgänglighet är något som vi tror att vi bäst kommer fram till i dialog. Därför är det viktigt att vi i olika forum diskuterar och utvecklar Norrtåg tillsammans. På denna sida samlar vi underlag från de möten som vi har och haft, i ämnen som exempelvis nästa tidtabell eller Norrtågs långsiktiga utveckling.


Norrtåg 2035 – En tågstrategi

Norrtåg 2035 – Norrbotniabanans noder 211004

Tidtabell 2023

Norrtågsdagen 2021 – 1 oktober

Norrtåg 2035 – En tågstrategi:

Norrtåg 2035 – En tågstrategi

Förutsättningar och inspel inför T23:

T23 tidiga inspel

Dialogmöten inför Tidtabell 2022

——

 3 februari 2021

Aktuellt förslag T22 (tidtabell med start december 2021)

Norrtåg T22_Tidtabell_Andre utkast_210129

28 januari 2021

Stråkmöte Haparanda–Kiruna–Boden–Luleå–Umeå

Presentation: nab T22 KOMMUNDIALOG Kiruna-Haparanda-Boden-Luleå-Umeå 210128

——

27 januari 2021

Stråkmöte Mittstråket och Ådalsbanan/Botniabanan: Dialogmöte tidtabellen och Norrtågstrafiken

Presentation: nab T22 KOMMUNDIALOG Umeå-Sundsvall-Storlien 210127

——

13 januari 2021

Dialogmöte besöksnäringen i Norrbotten

Presentation: nab T22 REGIONAL DIALOG besöksnäring 210113

——

 
Norrtåg AB
X