Kundbetyg

89 % av Norrtågs resenärer är nöjda!

Vi på Norrtåg är intresserade av att lyssna på våra resenärer och vill veta hur de trivs på resan med Norrtåg. Det är viktigt för att vi ska kunna prioritera rätt åtgärder för att utveckla verksamheten och erbjudandet till kunden.

Årligen genomför vi tillsammans med Trafikverket en kundundersökning för att ta reda på hur resenärerna uppfattar sin resa. Det är alltid lika intressant att ta del av resultatet efter en genomförd kundundersökning för att se vad som är bra samt vilka förbättringsområden som finns. Undersökningen ger resenärerna möjligheten att själva ge förslag på förbättringar som kan förbättra resan. Samtliga mätningar har genomförts av ett externt undersökningsföretag. Resenärerna har genom enkätsvar ombord på tåget lämnat sina synpunkter och kommentarer. Mätningarna av resenärernas uppfattning om oss är breda och på så vis kan vi fånga upp alla nyanser i hur de upplever sin tågresa. Andelen mycket positiva resenärer har ökat från 15 % till 23 %. Helhetsintrycket  för Norrtåg 2017 är hela 89 %. Undersökningen genomförs varje år i mars månad.

 

Helhetsintryck per linje

 

 
Norrtåg AB
X