Resande 2019

8 % ökat resande ackumulerat jämfört med 2018

Allt fler väljer tåget, ett miljömässigt trafikslag men även ett säkert och ekonomiskt sätt att ta sig till utbildning och arbete säger våra resenärer. Totalt har 337 700 resenärer åkt med Norrtåg under kvartalet, att jämföra med 318 000 resenärer under samma period 2018. 

Ackumulerad är resandeutvecklingen +8 % jämfört med 2018. Trots en sviktande punktlighet i Norrbotten ökar resandet stort på de sträckor som trafikeras och ökningen ligger på hela 16 % respektive 42 %. Banarbeten har medfört en sviktande utveckling av resande då många avgångar har varit delinställda och ersatta med buss.

Umeå-Sundsvall

Linjen trafikeras med åtta dubbelturer på vardagar samt helgtrafik från och med tidtabellskiftet 2019. För att utöka utbudet på den starka pendlingssträckan mellan Nordmaling och Umeå förstärkte operatören trafiken med en dubbeltur i pendlingsläge. Samtidigt är det utökat med en dubbeltur på sträckan Umeå-Örnsköldsvik, därmed totalt fyra dubbelturer på vardagar. 

Ackumulerat uppgår resandet till 551 000 jämfört med 505 000 föregående år, vilket motsvarar en ökning med 9 %. Vi ser en minskning på resande inom Västerbotten jämfört med 2017, där resandet även har minskat på de bussavgångar som finns. I Västernorrland är resandeminskningarna hänförligt till banarbeten som påverkat resande framförallt Timrå och Kramfors.

Sundsvall-Trondheim

Linjen trafikeras med nio dubbelturer plus helgtrafik på sträckan Sundsvall-Östersund. Sträckan Östersund-Åre/Duved trafikeras med fem dubbelturer och sträckan Åre-Storlien med två dubbelturer, med omstigning i Storlien till fortsatt resa in mot Norge.

Ackumulerat uppgår resandet till 398 000 vilket är 8000 fler än föregående år, eller 2 % ökning. Antal resande jämfört med 2017 är i stort oförändrat. Den ökade resandet 2015–2017 som var kopplat till den stora inflyttningen av boende på asylanläggningar i Jämtland har av naturliga skäl minskat. Vi ser en kraftig minskning på sträckan Bräcke–Östersund–Bräcke.

Umeå-Lycksele

Linjen trafikeras med fyra dubbelturer på vardagar och helgtrafik. Umeå-Lycksele är den enda sträckan i Norrtågssystemet som har en 77 km lång ej elektrifierad sträcka där hela sträckan framförs med ett dieselfordon. Under vinterkvartalet har fordonet problem med dieselmotor och värme ombord och det finns perioder av längre stillastående av olika orsaker. Följden blir att turerna mellan Lycksele och Hällnäs med återkommande intervaller blir inställda och bussersatta. 

Ackumulerat uppgår resandet till 54 000 jämfört med 38 000 föregående år. Trots många delinställda avgångar mellan Lycksele–Hällnäs ökar resandet rejält med hela 42 %. Det är resande till och från Vindeln som står för den stora ökningen. Andelen som åker till Lycksele är oförändrat sedan föregående år.

Umeå-Vännäs:

Linjen trafikeras med nio dubbelturer på vardagar och utgör den kortaste pendlarsträckan i Norrtågssystemet på 33 kilometer. 

Ackumulerat uppgår resandet till 69 000 jämfört med föregående år då resandet uppgick till 60 000, en ökning med 16 %. Medellängden på resan är 220 km där relationen Luleå–Gällivare och Luleå–Kiruna är de största relationerna. Fördelat över veckodagarna är resandet väldigt stabilt med undantag på lördag då resande är minskat.

Luleå-Kiruna

Linjen trafikeras med tre dubbelturer på vardagar och två dubbelturer på helger. Problem med punktlighet bidrar till att det blir svårt att öka och utveckla resandet. Sträckan har tung godstrafik, malmtågen och stora infrastrukturproblem.

Ackumulerat uppgår resandet till 69 000 jämfört med föregående år då resandet uppgick till 60 000, en ökning med 16 %. Medellängden på resan är 220 km där relationen Luleå–Gällivare och Luleå–Kiruna är de största relationerna. Fördelat över veckodagarna är resandet väldigt stabilt med undantag på lördag då resande är minskat.

Umeå-Luleå

Linjen trafikeras med två dubbelturer från och med trafikår 2018. Under 2014 ändrades utbudet från tre dubbelturer till två dubbelturer, orsakat av ett omfattande spårbyte på sträckan som pågick mellan 2014 och 2017. Norrtåg valde att, från och med juni 2015, minska utbudet till en dubbeltur dagligen vilket har återtagits från och med T18. Det förändrade utbudet syns tydligt i resandestatistiken. Under vintermånaderna är denna sträcka nedprioriterad vid fordonsbrist för att säkerställa pendlarresande på Botniabanan. Utgångspunkten var ”bäst för flest”. 

Ackumulerat uppgår resandet till 48 000 jämfört med föregående år då resandet låg på 34 000. Fördubblingen från en till två dubbelturer, som infördes vid tidtabellskiftet 2018, har nu fått full effekt. Det är framförallt resande hänförligt till helgen, fredag och söndag, där vi ser ett stora ökningar. Tågen till Luleå på söndag eftermiddag är ofta fullbokade.

 

Boden-Luleå

Söndagen den 31 mars var det premiär för den nya tågpendeln mellan Luleå och Boden. Sex dubbelturer avgår måndag-fredag. Avgångstiderna för den nya tåglinjen är anpassade till merparten av pendlarnas arbetstider. Pendeltågstrafiken är en kombination av Norrtågs avgångar och länets bussavgångar. I Luleå ansluter Luleå lokaltrafik och busstrafik till tågets avgångar och ankomster till Luleå järnvägsstation. Även lokaltrafiken i Boden arbetar för anpassade bussanslutningar. I och med pendeltågssatsningen har det gjorts en översyn av pendlarkortspriser och möjligheten att resa både lokalt och över kommungräns på samma kort.

Satsningen ingår i ett projekt att införa tågtrafik mellan Luleå-Boden-Kalix-Haparanda och är ett samarbete mellan 14 kommuner i Norrbotten och Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Pendelsatsningen är ett led i ett långsiktigt arbete och målet är att fler ska välja att åka kollektivt. År 2021 beräknas hela sträckan Luleå-Boden-Kalix-Haparanda att vara trafikerad. 

Utfallet av resandet har varit svagt. Busstrafiken mellan orterna har varit oförändrat och bara ett mindre antal har hittat till resealternativet tåg. Resandet uppgår till cirka 1700 per månad.

 
Norrtåg AB
X