Resande 2019

22 % ökat resande kvartal 1 jämfört med 2018

Allt fler väljer tåget, ett miljömässigt trafikslag men även ett säkert och ekonomiskt sätt att ta sig till utbildning och arbete säger våra resenärer. Totalt har 391 000 resenärer åkt med Norrtåg under kvartalet, att jämföra med 320 000 resenärer under 2018. Jämfört med 2017 är ökningen totalt 2%. En positiv signal inför framtiden.

Vi ser en resandeökning på i stort sett samtliga linjer. Resandet på sträckan Örnsköldsvik-Umeå har inte återhämtat sig på samma sätt som övriga linjer. Vi ser en ökad konkurrens med SJ framförallt på enkelbiljetter hela sträckan men även förköp enkelbiljetter på sträckan Umeå-Örnsköldsvik. Ett arbete med med att öka konkurrensen med SJ med bl.a. dynamisk prissättning på enkelbiljetter och andra marknadsaktiviteter har påbörjats hos operatören.

 

 

Umeå-Sundsvall

Linjen trafikeras med åtta dubbelturer på vardagar samt helgtrafik från och med tidtabellskiftet 2019. För att utöka utbudet på den starka pendlingssträckan mellan Nordmaling och Umeå förstärkte operatören trafiken med en dubbeltur i pendlingsläge. Samtidigt är det utökat med en dubbeltur på sträckan Umeå-Örnsköldsvik, därmed totalt fyra dubbelturer på vardagar. Totalt för kvartalet uppgick resandet till 173 000, varav pendlarresenärer utgör 54%. Jämfört med 2018 har resandet ökat med 34%, men jämfört med 2017 har det sjunkit med 5%.

 

Sundsvall-Trondheim

Linjen trafikeras med nio dubbelturer plus helgtrafik på sträckan Sundsvall-Östersund. Sträckan Östersund-Åre/Duved trafikeras med fem dubbelturer och sträckan Åre-Storlien med två dubbelturer, med omstigning i Storlien till fortsatt resa in mot Norge.

Andelen pendlarresenärer utgör 47%. Totalt omfattar resandet till 130 000 resenärer, en ökning jämfört med 2018 med 12% och 2017 med 4%.

Umeå-Lycksele

Linjen trafikeras med fyra dubbelturer på vardagar och helgtrafik. Umeå-Lycksele är den enda sträckan i Norrtågssystemet som har en 77 km lång ej elektrifierad sträcka där hela sträckan framförs med ett dieselfordon. Under vinterkvartalet har fordonet problem med dieselmotor och värme ombord och det finns perioder av längre stillastående av olika orsaker. Följden blir att turerna mellan Lycksele och Hällnäs med återkommande intervaller blir inställda och bussersatta. Resandet för kvartal 1 utgör 15 000 resenärer, en ökning med 37% jämfört med 2018 och i jämförelse med 2017 -2%. Andelen pendlare utgör 58%, i huvudsak till Vindeln.

 

Umeå-Vännäs:

Linjen trafikeras med nio dubbelturer på vardagar och utgör den kortaste pendlarsträckan i Norrtågssystemet på 33 kilometer. Resandet uppgår till 39 000 personer under kvartalet, en ökning med 8% jämfört med 2018 och 11% ökning jämfört med 2017. Skol- och arbetspendling utgör 90% av allt resande.

 

Luleå-Kiruna

Linjen trafikeras med tre dubbelturer på vardagar och två dubbelturer på helger. Problem med punktlighet bidrar till att det blir svårt att öka och utveckla resandet. Sträckan har tung godstrafik, malmtågen och stora infrastrukturproblem. Totalt uppgår resandet till

22 000 resenärer för kvartalet vilket är en ökning med 15% jämfört med 2018 och ligger nu på samma nivåer som de bästa åren 2014 och 2015. Flertalet resor som görs är resande kopplat till malmfälten och resandet till Sunderbyn sjukhus. Andelen pendlarkort utgör endast 1% av det totala resandet.

 

Umeå-Luleå

Linjen trafikeras med två dubbelturer från och med trafikår 2018. Under 2014 ändrades utbudet från tre dubbelturer till två dubbelturer, orsakat av ett omfattande spårbyte på sträckan som pågick mellan 2014 och 2017. Norrtåg valde att, från och med juni 2015, minska utbudet till en dubbeltur dagligen vilket har återtagits från och med T18. Det förändrade utbudet syns tydligt i resandestatistiken. Under vintermånaderna är denna sträcka nedprioriterad vid fordonsbrist för att säkerställa pendlarresande på Botniabanan. Utgångspunkten var ”bäst för flest”. Antal resande under kvartalet uppgår till 13 000 en ökning med 63% jämfört med 2018 då utbudet var detsamma. Andelen pendlare till Vindeln har ökat med det ökade utbudet.

 

Norrtågstrafiken har fått tillökning – pendeltågstrafiken mellan Luleå-Boden har startat

Den första delen i en stor satsning för tågtrafik i Norrbotten är nu igång. Söndagen den 31 mars var det premiär för den nya tågpendeln mellan Luleå och Boden. Sex dubbelturer avgår måndag-fredag. Avgångstiderna för den nya tåglinjen är anpassade till merparten av pendlarnas arbetstider. Pendeltågstrafiken är en kombination av Norrtågs avgångar och länets bussavgångar. I Luleå ansluter Luleå lokaltrafik och busstrafik till tågets avgångar och ankomster till Luleå järnvägsstation. Även lokaltrafiken i Boden arbetar för anpassade bussanslutningar. I och med pendeltågssatsningen har det gjorts en översyn av pendlarkortspriser och möjligheten att resa både lokalt och över kommungräns på samma kort.

 

Satsningen ingår i ett projekt att införa tågtrafik mellan Luleå-Boden-Kalix-Haparanda och är ett samarbete mellan 14 kommuner i Norrbotten och Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Pendelsatsningen är ett led i ett långsiktigt arbete och målet är att fler ska välja att åka kollektivt. År 2021 beräknas hela sträckan Luleå-Boden-Kalix-Haparanda att vara trafikerad. 

 
Norrtåg AB
X