Resande 

7 % Resandeökning 2017

Vi är glada över att närmare 1,5 miljoner resenärer väljer att resa med Norrtåg. Jämfört med trafikstarten 2012 har Norrtåg fördubblat resandet. Tillsammans med operatören och andra aktörer arbetar Norrtåg kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att erbjuda ett bra trafikutbud med en bra trafikkvalitet som ska få fler att välja tåget.

Antal resenärer uppgick till 402 000 stycken kvartal 4, en ökning med 5 % jämfört med kvartal 4, 2016. Totalt uppgår resandet till 1 452 000 resenärer för hela 2017 resandet för kvartal 4, jämfört med 2016, förändrats enligt följande:

Förändringarna av resande under kvartal 4 uppvisar både positiva och negativa sidor. Det första snöfallet i december orsakade många inställda avgångar på Botniabanan vilket har påverkat resandet negativt, framförallt syns en minskning av resande med pendlarkort. Den stora ökningen på Mittbanan är hänförligt till en ökad försäljning av förköpta enkelbiljetter. Vidare syns även en ökad försäljning av förköpta enkelbiljetter på sträckorna som trafikerar Norrbotten. Under december månad, T18, ökade antal dubbelturer på sträckan Umeå-Luleå från en dubbeltur till två dubbelturer.

 

Umeå-Sundsvall: Ett stabilt resande

Totalt för 2017 är resandet närmare 700 000 eller +2 % jämfört med 2016. Resandeströmmarna mellan Umeå-Örnsköldsvik är fortfarande den starkaste relationen på sträckan. Resande på hela sträckan har tappat resande med anslutningar söderut, en effekt av SJ utökade turer som har bättre restider. Det är främst resande med Tågkompaniets egna pendlarkort som ökat under 2017. Under 2018 har resandet minskat vilket främst beror på den hårda vintern. Den snörika vintern 2018 innebar många viltolyckor, fastfrysta tåg, problem med snöröjning och urspårningar av snöröjningsfordon som medförde inställda turer och därmed tappat resande. Sakta men säkert syns en återhämtning under våren 2018.

 

Sundsvall-Trondheim:

Resandet på ”Mittlinjen” Storlien-Östersund-Ånge-Sundsvall har vuxit under 2017. Den totala förändringen jämfört med 2016 uppgår till hela 14 %. Totalt uppgår antal resenärer 2017 till 475 000, jämfört med 420 000 året innan. Under 2018 har resandet varit stabilt. Den snörika vintern 2018 innebar många viltolyckor, fastfrysta tåg, problem med snöröjning och urspårningar av snöröjningsfordon vilket medförde inställda turer och därmed tappat resande. Resandet har återgått till det normala under april och i juni och juli ser vi åter igen ett ökat resande.

 

Umeå-Lycksele: Stora resandeströmmar mellan Vindel-Tvärålund-Umeå

Sträckan Umeå-Lycksele har under 2017 haft problem med regulariteten orsakad av underhåll på fordonet. Känt sedan tidigare är sträckans sårbarhet då endast ett fordon finns till förfogande. Under 2017 har resandet minskat, dels på grund av inställda turer till Lycksele men dels på grund av färre resenärer till Hällnäs, en effekt av asylboendets nedläggning. En hård vinter har medfört fordonsproblem och många delinställda turer mellan Lycksele och Hällnäs vilket ger en negativ påverkan på resandeutvecklingssifforna.

 

Umeå-Vännäs:

Totalt har 122 000 rest med tåget på sträckan under 2017, en minskning med 3 % från föregående år. Under sista kvartalet 2017 ökade resandet med 11 % jämfört med 2016. Ökningen är kopplat till operatörens egna pendlarkort som har en bra prisbild. Den positiva resandeutvecklingen har hållit i sig 2018, vilket avspeglas i diagrammet. 

 

Luleå-Kiruna: Infrastruktur, signalstörningar och godståg påverkar trafiken

Totalt uppgår resandet till 75 000 resenärer för hela 2017, en ökning med 20 % jämfört med 2016. Det sista kvartalet 2017 ökade resandet med hela 27 %. Även 2018 har resandet ökat i en stabil takt. 

 

Umeå-Luleå: Ökad utbud from tidtabellskiftet i december 

Förbättrade restider medför att vi ser en ökning av resande med totalt +52 % för 2017 och för sista kvartalet 67 %. Det är framförallt biljetter sålda inför julen som har ökat resande i december. Antal resande uppgår totalt till 29 000 resor föregående år och under 2018 ligger resandet på ca 22 000. En naturlig effekt av ett utökat utbud från en dubbeltur per dag till två dubbeltur per dag. De flesta av resorna som görs på denna sträcka är långa och går till och från Umeå med start eller slutstation i Boden eller Luleå.

 

 
Norrtåg AB
X