Resande 2020 och januari 2021

Fortsatt minskat resande under pandemin

Det stora tappet av resande under coronapandemin håller i sig och ökar ytterligare något under kvartal fyra 2020 och januari 2021. Resandet har under januari varit det lägsta hittills under coronapandemin, både i faktiska siffror och i relation till föregående år. En andra våg av coronavirusets spridning och ett ökat fokus på restriktivitet och försiktighet i kollektivtrafiken, bland annat med rekommendation om munskydd i pendlingstid, har gjort folk mer restriktiva med sina resor.

Det totala resandet under kvartal fyra minskade med -47 procent jämfört med 2019. Totalt 225 700 resenärer åkte under första kvartalet med Norrtåg, att jämföra med 424 200 resenärer föregående år.

Resandeutvecklingen på samtliga linjer under kvartal 4, jämfört med tidigare år. 
På samtliga sträckor, förutom Boden-Luleå, har resandet närmare halverats.

Resande – linje för linje

Umeå–Sundsvall

Linjen trafikeras i och med T21 med tio dubbelturer på vardagar, samt helgtrafik, och sträckan Umeå–Örnsköldsvik med fem dubbelturer på vardagar. Under januari månad var trafiken reducerad till följd av svåra väderförhållanden. Antal inställda avgångar till följd av avstängda banor uppgick till 109 stycken eller 18 procent.

Totalt för kvartalet uppgick resandet till 110 387, vilket är en minskning med -44 procent jämfört med 2019. Det totala resandet på sträckan under 2020 uppgick till 472 500, vilket är en minskning med -31 procent jämfört med 2019. Andelen pendlarresenärer under 2020 utgjorde 47 procent. Resandetappet blev under vintern större är i höstas och i januari är resandet lägre än någon månad hittills under coronapandemin.

Sundsvall–Trondheim

Linjen trafikeras med nio dubbelturer plus helgtrafik på sträckan Sundsvall-Östersund. Sträckan Östersund–Åre/Duved trafikeras med fem dubbelturer och sträckan Åre-Storlien med två dubbelturer, med omstigning i Storlien till fortsatt resa in mot Norge. Under januari månad var trafiken reducerad till följd av svåra väderförhållanden. Antal inställda avgångar till följd av avstängda banor uppgick till 70 stycken eller 16 procent.

Totalt under kvartal fyra uppgick resandet till 63 700 resenärer, en minskning med -49 procent jämfört med 2019. Det totala resandet på sträckan under 2020 uppgick till 300 000, vilket är en minskning med -39 procent jämfört med 2019. Andelen pendlarresenärer utgjorde 29 procent. Resandetappet kopplat till coronapandemin blev större under vintern och i januari var resandet på samma nivå som under våren och tidig sommar 2020.

Umeå–Lycksele

Linjen trafikeras med fyra dubbelturer på vardagar och helgtrafik. Umeå–Lycksele är den enda sträckan i Norrtågssystemet som har en 77 kilometer lång, ej elektrifierad sträcka där hela sträckan framförs med ett dieselfordon. Under vinterkvartalet har fordonet problem med dieselmotor och värme ombord och det finns perioder av längre stillastående av olika orsaker. Följden blir att turerna mellan Lycksele och Hällnäs med återkommande intervaller blir inställda och bussersatta, vilket påverkar regulariteten, framförallt under december månad då motorproblem skapade en 14 dagar lång underhållsperiod och delinställda avgångar mellan Hällnäs-Lycksele.

Totalt under kvartal fyra uppgick resandet till 11 900 resenärer, en minskning med -43 procent jämfört med 2019. Det totala resandet på sträckan under 2020 uppgick till 47 800, vilket är en minskning med -34 procent jämfört med 2019. Andelen pendlarresenärer utgjorde 61 procent. Höstens resandeökning vände under kvartal fyra och gick i januari ner till samma låga nivåer som under våren och sommaren 2020.

Umeå–Vännäs

Linjen trafikeras med nio dubbelturer på vardagar och utgör den kortaste pendlarsträckan i Norrtågssystemet på 33 kilometer.

Totalt under kvartal fyra uppgick resandet till 16 500 resenärer, vilket är en minskning med -34 procent jämfört med 2019. Det totala resandet på sträckan under 2020 uppgick till 67 200, vilket är en minskning med -44 procent jämfört med 2019. Skol- och arbetspendling utgör 87 procent av allt resande. Resandeminskningen under kvartal fyra fortsatte under januari, då resandet var nere på samma låga nivåer som under våren och sommaren 2020.

Luleå–Kiruna

Linjen trafikeras med tre dubbelturer på vardagar och två dubbelturer på helger. Sträckan har tung godstrafik, malmtågen och stora infrastrukturproblem. Normalt är flertalet resor som görs är resande kopplat till malmfälten och resandet till Sunderbyn sjukhus.

Totalt under kvartal fyra uppgick resandet till 10 400 resenärer, vilket är en minskning med -58 procent jämfört med 2019. Det totala resandet på sträckan under 2020 uppgick till 44 900, vilket är en minskning med -47 procent jämfört med 2019. Andelen pendlare utgör endast 2 procent av det totala resandet. Resandet sjönk igen under kvartal fyra och januari, men ligger över de lägsta nivåerna i början av pandemin.

Umeå–Luleå

Linjen trafikeras med två dubbelturer och helgtrafik. Resandet på sträckan är i stora drag kopplat till studiependling till högskola samt värnpliktsresor och före coronapandemin var sträckan den som ökade allra mest i resande, vilket tydligt syns i grafen nedan.

Totalt under kvartal fyra uppgick resandet till 8 600 resenärer, en minskning med -51 procent jämfört med föregående år, på grund av coronapandemin. Det totala resandet på sträckan under 2020 uppgick till 36 000, vilket är en minskning med -40 procent jämfört med 2019. Av det totala resandet utgör pendlare 8 procent. Efter resandeuppgången under hösten gick resandet ned drastiskt under november, december och januari.

Boden–Luleå

Pendeln mellan Boden och Luleå trafikeras med fem dubbelturer på vardagar i och med uppstarten av trafiken mellan Boden och Haparanda. Det är den näst kortaste sträckan i norrtågssystemet på 35 kilometer. Resandet på sträckan utgörs till största delen av arbetspendlare.

Totalt under kvartal tre uppgick resandet till 4 000 resenärer, vilket är en minskning med endast -10 procent, trots coronapandemin. I januari har dock resandet sjunkit markant, med -57 procent jämfört med januari 2020. Pendlarresenärerna på sträckan utgör 87 procent.

 
Norrtåg AB
X