Vilka är Norrtåg?

Vad är egentligen skillnaden mellan Norrtåg och Vy? Här hittar du svaret.

Beställaren Norrtåg AB är upphandlare och beställare av trafiken. Vi tillhandahåller de tåg som den operatör vi utsett ska köra och underhålla. Norrtåg ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolag. Trafiken finansieras av Landstingen i de fyra nordligaste länen tillsammans med staten och biljettintäkter.

Operatören Vy Tåg AB är upphandlad som utförare av trafiken och är den part som driver trafiken, har kontakten med kunderna och ansvarar för fordonen under kontraktstiden. Underhållet av fordonen görs i första hand av Euromaint AB i Umeå på uppdrag av Vy.

Det är många parter engagerade i Norrtågstrafiken. Trafikverket eller part som denne utser har ansvar för underhåll av och investering i järnvägsnätet. AB Transitio ägs av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i landet och är specialist på fordonsupphandling och förvaltning. Fordonen är i sin tur tillverkade antingen av Alstom transport (X62 Coradia) eller Bombardier (X52 Regina, Y31 Itino). Alstom har ansvar för garantibesiktningen och finns på plats i Umeå.

Intresseföreningen Norrtågs syfte är att driva tågfrågorna både avseende gods- och persontrafik i Norrland ur ett politiskt perspektiv och är organisatoriskt skilt från Norrtåg AB.

 
Norrtåg AB
X