Ukrainska flyktingar reser fritt med Norrtåg

Människor på flykt från kriget i Ukraina erbjuds kostnadsfria resor med Norrtåg.

Mot uppvisande av ukrainskt pass eller id-handling får människor på flykt undan kriget resa gratis på Norrtågs samtliga avgångar.

– Med detta beslut vill vi visa vår solidaritet till det ukrainska folket samtidigt som vi hoppas att detta kan hjälpa våra medmänniskor på flykt. I denna omskakande tid känns det hoppfullt och viktigt att vi alla gör det vi kan för att bidra.

Norrtåg vill, precis som många övriga kollektivtrafikmyndigheter i Europa, underlätta så mycket som möjligt för de människor som nu flyr från kriget. Beslutet om fria resor gäller omgående och tills vidare.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link