Ånge
Öppettider väntsal: Alla dagar dygnet runt
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Nej
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats Ja.

Ute. Till vänster om huvudentrén.

 
Norrtåg AB
X