Rapporter
2021-09-21 nab Kvalitetsrapport T2 2021
2021-05-27 nab Kvalitetsrapport T1 2021
2021-02-17 nab Kvalitetsrapport 2020 och januari 2021
2020-09-16 nab Kvalitetsrapport T2 2020
2020-05-07 nab Kvalitetsrapport Q1 2020
2019-11-29 Utvärdering Norrtåg 2019_Slutrapport 
2019-05-14 nab Kvalitetsrapport Q1 2019
2019-02-20 nab kvalitetsrapport Q4 2018 
2018-09-20 nab Kvalitetsrapport Q3-2018
2018-06-30 Kvalitetsrapport 2018-06-30
2017-12-31 Kvalitetsrapport Q4 2017
2017-11-02 Utvärdering av Norrtågsförsöket 2016
2017-10-01 Kvalitetsrapport Q3 2017
2017-08-30 Kvalitetsrapport Q2 2017
2017-03-31 Kvalitetsrapport Q1 2017
2016-12-31 Kvalitetsrapport Q4 2016
2016-06-30 Kvalitetsrapport Q2 2016
2016-03-31 Kvalitetsrapport Q1 2016
2015-12-31 Kvalitetsrapport Q4 2015
2015-11-21 Kvalitetsrapport Q3 2015
2015-09-21 Kvalitetsrapport Q2 2015
2015-05-18 Kvalitetsrapport Q1 2015
2014-12-28 Kvalitetsrapport Q4 2014
2014-07-06 Kvalitetsrapport Q3 2014
2014-07-06 Kvalitetsrapport Q2 2014
2014-10-31 Utvärdering av Norrtågsförsöket 2014
2013-10-31 Rapport Luleå-Oulu
 
Pressmeddelanden
2017-12-20 Pressmeddelande En miljon resenärer
2015-08-27 Pressmeddelande Botniabanan 5 år
2015-07-06 Pressmeddelande Internet
2015-06-23 Pressmeddelande Ny ordförande
2015-06-22 Pressmeddelande Ny operatör
2015-06-10 Pressmeddelande Bastuträsk
2014-10-31 Pressmeddelande Utvärdering Norrtåg
Övriga rapporter från norr
2015-08-10 Råvaror och transporter
2014-10-31 Nationell godsstrategi
2014-01-20 Regionförstoring Web
2013-12-18 Botniska Korridoren Broschyr
2011-03-01 Råvaror för Europa
2010-08-31 Råvaror och transporter i norra Sverige
2010-04-28 Råvaruanalys Barents
2008-06-25 Botniska Korridoren Samhällsekonomi
 
Norrtåg AB
X