Norrtåg 2040 – En tågstrategi

Vi skapar tillgänglighet

Se hela filmen

En spännande Norrtågsresa!

Norrtåg bedriver persontågtrafik i de fyra nordligaste regionerna längs naturskön järnväg genom fjällvärld och kustlandskap. Norrtåg utgör en viktig faktor för den regionala utvecklingen, skapar tillgänglighet och gör det möjligt att resa och bo i norra Sverige. Nu påbörjas en ny resa mot år 2040. Norrtågs tågstrategi är vår gemensamma biljett till framtidens Norrtågland.

En vanlig månad genomförs i genomsnitt 140 000 resor med Norrtåg. Längs närmare 1 700 kilometer, mestadels enkelspårig, järnväg i de fyra nordligaste länen. Kommande 10 till 15 år sker en grön omställning i hela världen där norra Sverige fått en ledartröja. Samtidigt sker en kraftig utbyggnad av järnvägsinfrastrukturen som mer än halverar restiden på flera av våra relationer.

Norrtåg är avgörande för att möta den gröna omställningen som sker och framförallt den snabba tillväxten som följer i dess spår. Tåget fördubblar och tredubblar arbetsmarknadsregionernas storlek. Den förbättrade infrastrukturen ger även Norrtåg möjlighet att kraftigt bygga ut trafiken på alla våra linjer för att ytterligare förstärka våra läns utvecklingskraft.

Välkommen ombord!

LADDA NER TÅGSTRATEGIN I SIN HELHET HÄR:

Tågstrategi 2040_230302

Läs hela rapporten

2023

2022

Norrtåg 2040

6 milj

resor per år

184

turer per vardag

55

stationer

170

mil naturskönt järnvägsspår

Utveckling

Tågstrategi och tidtabellsprocess

En stor del av vårt arbete går ut på att långsiktigt skapa förutsättningar för en välfungerande regionaltrafik som utvecklas i takt med samhällets behov. Det sker bland annat genom samverkan i tidtabellsprocessen och på lång sikt i Tågstrategin, där en ny strategi just nu är under utveckling.

Hållbar arbetspendling – ett bra argument för att flytta till regionen!

Just nu sker stor investeringar i Norrtågland och det behövs fyllas på med kompetens utifrån. En välfungerande regionaltågstrafik skapar valfrihet i bostadsort och breddar möjligheterna vid rekrytering. Har du funderat över vilka jobb eller utbildningar du har inom pendlingsavstånd?

Infrastruktur

Infrastruktur

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link