Prognos för resandeutveckligen 2017

Resandet har sedan 2012 ökat stadigt och utifrån förgående års siffror beräknar vi en resandeökning med 7 % från förgående år. Den stora ökningen 2012 då trafiken öppnade mellan Örnsköldsvik och Sundsvall vilket bidrog till en stor resandeutveckling på Botniabanan. 2013 startade SJ tre kommersiella turer på Botniabanan och from tidtabellskiftet i december 2016 utökade de med ytterligare en kommersiell tur. Vi räknar med att vi passerar en miljon resenärer på sträckningen Umeå-Sundsvall,  tillsammans med SJ, vilket är mycket  glädjande.  Infrastrukturella störningar har påverkat både utbud och antal resande på det norra omloppet på främst sträckan Umeå-Luleå. Under 2017 har trenden vänt och vi ser stora resande ökningar på sträckorna i Norrbotten. En förbättrad restid och kvalitet i trafiken ger bra resande.

 

En positiv resandeutveckling + 7 % under tredje kvartalet 2017

Efter ett år med Tågkompaniet som operatör ser vi förändringar avseende resande mellan olika resekategorier/biljettyper. Tågkompaniet har tagit upp konkurrensen med länens pendlarkort och vi ser en överflyttning från RKTM pendlarkort till Tågkompaniets pendlarkort.  Operatören håller ett lägre pris på kortare sträckor och det finns möjlighet att förboka platsbiljett, samtidigt finns en enkelhet med visering genom app. Begränsningen att pendlarkortet gäller endast på Norrtåg tycks inte motivera resenären att betala ett högre pris för RKTM:s pendlarkort.

 

Umeå-Sundsvall: 4 % ökning

Resandet ligger på 65 000 resenärer i snitt under månaderna med stora grupper av arbets- och studiependling. Ackumulerad för 2017 är resandet 580 000 st. Resandeströmmarna mellan Umeå-Örnsköldsvik är fortfarande den starkaste relationen på sträckan och Umeå-Sundsvall har tappat resande med vidare anslutning till Stockholm till SJ, framför allt morgonturen. Ökningen jämfört med fg år är 4 %.

 

Sundsvall-Trondheim: Bra resandet trots stora banarbeten

 På ”Mittlinjen” Storlien-Östersund-Ånge-Sundsvall ser vi en ökad resande framförallt med Tågkompaniets pendlarkort. Totalt uppgår resandet till 396 000 st. för 2017, vilket är en ökning med 12 % jämfört med fg år. Överlag har ersättningstrafiken under banarbeten fungerat mycket väl och tillsammans med bra information vilket har medfört ett fortsatt bra resande.

 

Umeå-Lycksele: Bristande regularitet och punktlighet  

 Sträckan Umeå-Lycksele har under året haft problem med regularitet orsakad av underhåll på fordonet. Under det sista kvartalet har tillgänglighet förbättrats men resandet har inte återkommit som önskat. Sträckan är sårbar då fordonstillgänglighet är kopplat till bara ett fordon. Under 2017 har resandet minskat jämfört med föregående år med -13 % och totalt antal resande uppgår till 44 000 st.

 

Umeå-Vännäs: En stabil pendlarlinje 

Resandet är stabilt på sträckan och uppgår till 96 000 som är på samma nivå som 2016.

Luleå-Kiruna: Förköpta enkelbiljetter, är det klart övervägande alternativet 

 Antalet resor fortsätter att vara stabilt och ökningen är bla direkt kopplat till konjunktursvängningar hos LKAB. Under året ser vi en ökning med hela 16 % direkt kopplat till försäljning av enkelbiljetter. Totalt uppgår resandet till 60 000 st. resor.

 

Umeå-Luleå: Bättre restider har medfört ett ökat resande

En ökad punktlighet och bättre restider har medfört ett ökat resande  med cirka 1 000 resenärer per månad  eller  + 43 %, under året . Resandet har under året  uppgått till  23 000 st.

 

 
Norrtåg AB