7 % Resandeökning 2017

Vi är glada över att närmare 1,5 miljoner resenärer väljer att resa med Norrtåg. Jämfört med trafikstarten 2012 har Norrtåg fördubblat resande. Tillsammans med operatören och andra aktörer arbetar Norrtåg kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att erbjuda ett bra trafikutbud med en bra trafikkvalitet som ska få fler att välja tåget.

Antal resenärer uppgick till 402 000 st. kvartal 4, en ökning med 5 % jämfört med kvartal 4, 2016. Totalt uppgår resandet till 1 452 000 resenärer för hela 2017 resandet för kvartal 4, jämfört med 2016, förändrats enligt följande:

Förändringarna av resande under kvartal 4 uppvisar både positiva och negativa sidor. Det första snöfallet i december orsakade många inställda avgångar på Botniabanan vilket har påverkat resande negativt framförallt ser vi en minskning av resande med pendlarkort. Den stora ökningen på Mittbanan är hänförligt till en ökad försäljning av förköp enkelbiljetter. Vidare ser vi även en ökad försäljning av förköpta enkelbiljetter på sträckorna som trafikerar Norrbotten. Under december månad, T18, ökade antal dubbelturer på sträckan Umeå-Luleå från en dubbeltur till två dubbelturer.

Umeå-Sundsvall: Ett stabilt resande

Totalt för 2017 är resandet närmare 700 000 eller +2 % jämfört med 2016.  Resandeströmmarna mellan Umeå-Örnsköldsvik är fortfarande den starkaste relationen på sträckan. Resande på hela sträckan har tappat resande med anslutningar söderut, en effekt av SJ utökade turer som har bättre restider.  Det är främst resande med Tågkompaniets egna pendlarkort som ökat under 2017.

 

Sundsvall-Trondheim:

Resandet på ”Mittlinjen” Storlien-Östersund-Ånge-Sunds­vall har utvecklats under 2017 . Den totala förändringen jämfört med 2016 uppgår till hela 14 %. Totalt uppgår antal resenärer till 475 000, jämfört med 420 000 (2016).

 

Umeå-Lycksele: Stora resandeströmmar mellan Vindel-Tvärålund-Umeå

Sträckan Umeå-Lycksele har under året haft problem med regularitet orsakad av underhåll på fordonet. Under 2017 har resande minskat dels på grund av inställda turer till Lycksele men dels har vi tappat resande till Hällnäs, en effekt av nedläggning av asylboende. Under sista kvartalet har resande ökat. Totalt under året har 54 000 resor genomförts, en minskning med 13 % jämfört med 2016.

 

Umeå-Vännäs:

Totalt har 122 000 rest med tåget på sträckan under 2017, en minskning med 3 % från föregående år. Under sista kvartalet har resandet ökat med 11 % jämfört med 2016. Ökningen är kopplat till operatörens egna pendlarkort som har en bra prisbild.

 

Luleå-Kiruna: Infrastruktur, signalstörningar och godståg påverkar trafiken

Totalt uppgår resandet till 75 000 resenärer för hela 2017, en ökning med 20 % jämfört med 2016. Det sista kvartalet har resandet ökat med hela 27 %.

Umeå-Luleå: Ökad utbud from tidtabellskiftet i december

Förbättrade restider medför att vi ser en ökning av resande med totalt +52 % och för sista kvartalet 67 %. Det är framförallt biljetter sålda inför julen som har ökat resande i december. Antal resande uppgår totalt till 29 000 resor.

 
Norrtåg AB