Vi arbetar för ett attraktivt Norrtågland

En väl fungerande regionaltrafik skapar en mängd samhällsvinster. Vi är en liten organisation, men tillsammans med våra finansiärer skapar vi en attraktiv tågprodukt som utvecklar Norrtågland.

Att det är attraktivt att resa med regionaltåget är själva grunden i att kunna bedriva tågtrafik i Norrtågland. Genom att förstå resenärens olika behov och önskningar, i dag och i morgon, kan Norrtåg AB verka aktivt för att underlätta resenärens hela resa och därmed öka resandet.

Vi arbetar dagligen med att skapa förutsättningar för att kunna öka resandet med tåg, något som sker i nära samarbete med våra finansiärer, näringslivet och våra samarbetspartners för att leverera tågprodukten vi är så stolta över.

För att visa att vi har en relevant produkt som hela tiden utvecklas följer vi varje månad upp resandeutvecklingen på samtliga linjer. Det är ett av bolagets viktigaste mått, och vi ser en stark vilja och efterfrågan att resa med tåg.

Med en attraktiv produkt som passar människors ökade önskan på flexibilitet i arbetslivet i kombination med ökad klimatmedvetenhet tror vi på en ljus framtid för tåget i Norrtågland.

Joakim Berg
Vd
joakim.berg@norrtag.se

Emilie Thelander
Kommunikationsansvarig
emilie.thelander@norrtag.se

Annika Garpefjäll
Ekonomichef
annika.garpefjall@norrtag.se


Teresa Bergner
Marknads- och försäljningschef
teresa.bergner@norrtag.se

Linus Sedlacek Åkerlind
Teknisk chef
linus.akerlind@norrtag.se


Martin Högqvist
Trafikchef
martin.hogqvist@norrtag.se

Olle Tiderman
Senior Advisor/Projektledare
olle.tiderman@norrtag.se

Linus Andersson
Fordonscontroller
linus.andersson@norrtag.se

Helena Johannesén
Redovisningscontroller
helena.johannesen@norrtag.se

Ella Grenvall
Ekonomiadministratör
ella.grenvall@norrtag.se

Organisation

Så fungerar regiontrafiken i Norrtågland

Det är många parter som samverkar för att leverera en fungerande tågprodukt. Norrtåg AB ägs och finansieras av de fyra nordligaste regionerna och har som uppdrag att se till att utveckla trafiken långsiktigt.

Organisation

Ägare och styrelse

Projekt

Botniska korridoren

Norra Sverige investerar miljarder i infrastrukturen för framtidens behov. En viktig del är Botniska korridoren, där Norrtågs ägare och ytterligare tre regioner samarbetar om utvecklingen av infrastrukturen i norra Sverige.

Botniska korridoren är Sveriges enda järnvägskoppling till Finland och bidrar till att knyta samman Europa genom stomnätet, både när det gäller godstransporter och passagerartransport. Det är också en av EU:s viktigaste kopplingar till Norge och Arktis. Till största delen är Botniska korridoren ett enkelspår längs hela Norrlandskusten, från Haparanda i norr till Örebro­–Hallsberg och Arlanda–Stockholm i söder, och kommer bidra till att minst en miljon flygresenärer istället kan ta tåget när de reser inrikes.  

Systemet beräknas vara färdigbyggt mellan 2030 och 2035.

Vår historia

Vår historia

Pressrum

Pressmaterial och årsredovisningar

Här hittar du material för nedladdning, pressmeddelanden och våra årsredovisningar.

Organisation

Norrtåg AB

Organisatör av regional tågtrafik i de fyra nordligaste länen.
Organisationsnummer: 556758-3496
Säte: Umeå

E-post: norrtag@norrtag.se

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link