En spännande Norrtågsresa

Norrtåg utgör en viktig faktor för den regionala utvecklingen, skapar tillgänglighet och gör det möjligt att resa och bo i norra Sverige. Nu påbörjas en ny resa mot år 2040. Norrtågs tågvision är vår gemensamma biljett till framtidens Norrtågland.

Norra Sverige står inför en snabb och expansiv utveckling de kommande åren. Samtidigt förbättras nu infrastrukturen i stora delar av Norrtågland, vilket kommer att helt förändra arbetsmarknadsregioner och tillgängligheten i alla län. Tillsammans med elektrifiering av järnvägen både i Norge och Finland öppnas helt nya möjligheter att resa med tåg.

Norrtåg har efter mer än tio år i trafik nått de flesta målen som sattes upp när trafiken startades. Det, i kombination med den utveckling som nu sker, innebär att Norrtåg behöver en ny vision om tågets roll i en ganska nära framtid för Norrtågland. Här kan du ta del av tågvisionen och de presentationer och rapporter som ligger till grund för den.

Har du förslag, frågor eller inspel till tågvisionen?
Kontakta Olle Tiderman

Välkommen ombord!

LADDA NER TÅGVISIONEN I SIN HELHET HÄR:

Norrtåg 2040

6 milj

resor per år

184

turer per vardag

55

stationer

170

mil naturskönt järnvägsspår

Vi skapar tillgänglighet

Se hela filmen
Utveckling

Tidtabellsprocessen

En stor del av vårt arbete går ut på att långsiktigt skapa förutsättningar för en välfungerande regionaltrafik som utvecklas i takt med samhällets behov. Det sker bland annat genom samverkan i tidtabellsprocessen och på lång sikt i tågvisionen.

Hållbar arbetspendling – ett bra argument för att flytta till regionen!

Just nu sker stor investeringar i Norrtågland och det behövs fyllas på med kompetens utifrån. En välfungerande regionaltågstrafik skapar valfrihet i bostadsort och breddar möjligheterna vid rekrytering. Har du funderat över vilka jobb eller utbildningar du har inom pendlingsavstånd?

Infrastruktur

Infrastruktur

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link