Våra tåg ska vara tillgängliga för alla

Det ska vara enkelt att välja tåget

Norrtåg bedriver persontågstrafik i de fyra nordligaste regionerna längs naturskön järnväg genom fjällvärld och kustlandskap. Norrtåg utgör en viktig faktor för den regionala utvecklingen, skapar tillgänglighet och gör det möjligt att resa och bo i norra Sverige.

Det ska vara enkelt för alla att välja tåget, därför arbetar vi kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten på våra tåg och för anslutning med andra trafikslag. För dig som har någon typ av funktionsvariation hittar specifik tillgänglighetsinformation kopplat till såväl stationer som tågmodeller.

Vi vill att tåget ska passa i vardagen, därför finns eluttag på spridda platser i tåget och du har fri tillgång till wifi på alla våra tåg så att du kan jobba, plugga eller lyssna på musik under resan. Dessutom erbjuder vi bistroservering på alla längre sträckor så du kan fylla på med ny energi under resan.

Tillgänglighet

På stationerna

Många stationer inom Norrtågs trafikområde har nybyggda stationshus med god tillgänglighet med bland annat hissar och väl disponerade plattformsytor. Alla stora och medelstora stationer har information i form av text och ljud. Det finns även taktila informationstavlor med tåginformation. På stationsområdena finns sinus- och kupolplattor för den med nedsatt syn. Välj din station nedan för att hitta detaljerad information.

Nyhetsflöde

Tillgänglighet

Nyheter

Nu har Norrtåg släppt nya biljetter

Nu kan du boka resor med Norrtåg fram till den 26 februari 2023.

Läs mer
Tillgänglighet

Nu byggs nya stationen i Nälden

I december blir det möjligt att ta tåget till och från Nälden. Arbetet med den nya stationen har nu påbörjats.

Läs mer
Tillgänglighet

Ny tillgänglig app för trafikinformation

Trafikverket har tagit fram en ny app för trafikinformation, särskilt anpassad till resenärer med olika typer av funktionsnedsättning,

Läs mer
Tillgänglighet

Ny tidtabell 12 december – morgontur blir kvar

Den nya tidtabellen innebär en del förändringar för resenärerna. Omfattande underhållsarbete på fordonen påverkar.

Läs mer
Tillgänglighet

Snart möjligt att ta tåget i Nälden

Efterfrågad station ska byggas i Nälden med start 2022.

Läs mer
Tillgänglighet

Bussersättning

Oftast kan man ta med en vanlig rullstol på bussen, det finns dock sällan plats för elektriska rullstolar. Individuella lösningar finns tillgängliga, kontakta kundtjänst på 0771-444 111.

Tillgänglighet

Ledsagning

Ledsagning innebär att du blir ledsagad mellan tåget/bussen och en fast mötesplats. Boka din ledsagning samtidigt som du bokar biljetten. Ledsagaren möter vid plattformen och hjälper dig till dess att du kliver på nästa anslutning i resekedjan. Begränsa bagaget till två kollin, max 20 kg totalt. Den här servicen erbjuds på alla stationer som Norrtåg trafikerar och till alla tåg som vi kör.

Tillgänglighet

Ledarhund

Ledarhundar får följa med i alla vagnar. Meddela att du planerar att ha ledarhund med dig då du bokar resan. I tågen finns automatiska högtalarutrop som anger nästa station.

Uppdaterad:

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link