Våra tåg ska vara tillgängliga för alla

Det ska vara enkelt att välja tåget

Norrtåg bedriver persontågstrafik i de fyra nordligaste regionerna längs naturskön järnväg genom fjällvärld och kustlandskap. Norrtåg utgör en viktig faktor för den regionala utvecklingen, skapar tillgänglighet och gör det möjligt att resa och bo i norra Sverige.

Det ska vara enkelt för alla att välja tåget, därför arbetar vi kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten på våra tåg och för anslutning med andra trafikslag. Här hittar du specifik tillgänglighetsinformation kopplat till såväl stationer som tågmodeller.

Vi vill att tåget ska passa i vardagen, därför finns eluttag på spridda platser i tåget och du har fri tillgång till wifi på alla våra tåg så att du kan jobba, plugga eller lyssna på musik under resan. Dessutom erbjuder vi bistroservering på alla längre sträckor så du kan fylla på med ny energi under resan.

Tillgänglighet

På stationerna

Många stationer inom Norrtågs trafikområde har nybyggda stationshus med god tillgänglighet med bland annat hissar och väl disponerade plattformsytor. Alla stora och medelstora stationer har information i form av text och ljud. Det finns även taktila informationstavlor med tåginformation. På stationsområdena finns sinus- och kupolplattor för den med nedsatt syn. Välj din station nedan för att hitta detaljerad information.

Nyhetsflöde

Tillgänglighet

Ny soffgrupp på Coradia-fordonen.
Tillgänglighet

Tillbaka på banan efter tungt underhåll

Efter en period av tungt underhåll på Norrtågs Coradia-flotta är nu samtliga fordon tillbaka i trafik. Fordonen har genomgått en omfattande uppgradering, inklusive underhåll av bogierna och förbättringar både interiört och exteriört, vilket har resulterat i en bättre upplevelse för resenärerna.

Läs mer
Tillgänglighet

Vykort från Norrtågland: Vi åker mycket hellre tåg

Under två veckor i sommar har semesterfirare och äventyrslystna kunnat resa fritt i hela Norrtågland med Norrtågs tågsemesterkort. Thomas Helleberg och Birgitta Höglund med familjer är några av de som tågsemestrat i sommar.

Läs mer
Tillgänglighet

Mittstråket är fulladat – nu blir det enklare att ta tåget

Hur får man fler pendlare att byta bil mot tåg under en del av pendlingssträckan? Samverkansprojektet Ladda Mittstråket ska genom installation av 85 laddstolpar i anslutning till viktiga stationer, koppla samman hållbara transporttyper och få fler att ställa bilen till förmån för tåget.

Läs mer
Verkstad, Norrtåg
Tillgänglighet

Flera åtgärder för att minska sena och inställda tåg

Två intensiva perioder av banarbeten utmanade Norrtågstrafiken under 2022 och var den största orsaken till att trafikkvaliteten försämrades något jämfört med tidigare år. Även problem med vissa fordon har påverkat – men samtidigt som banarbeten kommer att fortsätta i viss utsträckning är flera åtgärder på väg kring fordonen för ett bättre 2023.

Läs mer
Tillgänglighet

Bussersättning

Oftast kan man ta med en manuell rullstol på bussen, det finns dock sällan plats för större, elektriska rullstolar. Individuella lösningar är dock möjliga, kontakta kundtjänst på 0771-444 111.

Tillgänglighet

Ledsagning

Ledsagning innebär att du får hjälp att ta dig mellan tåget/bussen och en fast mötesplats. Boka ledsagning samtidigt som du bokar biljetten. Ledsagaren möter dig vid plattformen och hjälper dig till dess att du kliver på nästa anslutning i resekedjan. Begränsa bagaget till två kollin, max 20 kg totalt. Den här servicen erbjuds på alla stationer som Norrtåg trafikerar och till alla tåg som vi kör.

Tillgänglighet

Ledarhund

Ledarhundar får följa med i alla vagnar. Meddela att du planerar att ha ledarhund med dig då du bokar resan. I tågen finns automatiska högtalarutrop som anger nästa station.

Uppdaterad:

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link