Våra tåg ska vara tillgängliga för alla

Det ska vara enkelt att välja tåget

Norrtåg bedriver persontågstrafik i de fyra nordligaste regionerna längs naturskön järnväg genom fjällvärld och kustlandskap. Norrtåg utgör en viktig faktor för den regionala utvecklingen, skapar tillgänglighet och gör det möjligt att resa och bo i norra Sverige.

Det ska vara enkelt för alla att välja tåget, därför arbetar vi kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten på våra tåg och för anslutning med andra trafikslag. Här hittar du specifik tillgänglighetsinformation kopplat till såväl stationer som tågmodeller.

Vi vill att tåget ska passa i vardagen, därför finns eluttag på spridda platser i tåget och du har fri tillgång till wifi på alla våra tåg så att du kan jobba, plugga eller lyssna på musik under resan. Dessutom erbjuder vi bistroservering på alla längre sträckor så du kan fylla på med ny energi under resan.

Tillgänglighet

På stationerna

Många stationer inom Norrtågs trafikområde har nybyggda stationshus med god tillgänglighet med bland annat hissar och väl disponerade plattformsytor. Alla stora och medelstora stationer har information i form av text och ljud. Det finns även taktila informationstavlor med tåginformation. På stationsområdena finns sinus- och kupolplattor för den med nedsatt syn. Välj din station nedan för att hitta detaljerad information.

Nyhetsflöde

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Norrtåg AB välkomnar övertagande av fem Regina X52 – möjliggör en utökning av trafiken

Norrtåg AB har fått grönt ljus att ta över fem Regina X52-fordon, ett steg på vägen mot Tågvision 2040. AB Transitio har tagit beslut om att tilldela Norrtåg fem fordon som nu används av Västtrafik. Övertagandet sker i maj 2026.

Läs mer
Tillgänglighet

Stora brister i information till resenärer

I perioder av trafikstörningar ökar behovet av tydlig och korrekt trafikinformation till resenärer. De senaste veckorna har Norrtåg och operatören Vy Tåg arbetat intensivt för att hantera de störningar som uppstått. Samtidigt har Norrtåg haft stora problem med kvaliteten på informationen till resenärer.

Läs mer
Tillgänglighet

Tre av fyra tåg gick – men mer krävs för bättre tågtrafik

Vintern i norra Sverige kommer med utmaningar för tågtrafiken, med extrem kyla och hårda väderförhållanden som testar både tågtrafikens uthållighet och infrastrukturens robusthet. I januari stängdes banor av och avgångar ställdes in på grund av kylan.

Läs mer
Tillgänglighet

Storsatsning på flexibilitet i nya tidtabellen

Tidtabellen som kommer att gälla för Norrtågstrafiken under kommande år är nu fastställd. Norrtåg har i den nya tidtabellen satsat stort på ökad flexibilitet.

Läs mer
Ny soffgrupp på Coradia-fordonen.
Tillgänglighet

Tillbaka på banan efter tungt underhåll

Efter en period av tungt underhåll på Norrtågs Coradia-flotta är nu samtliga fordon tillbaka i trafik. Fordonen har genomgått en omfattande uppgradering, inklusive underhåll av bogierna och förbättringar både interiört och exteriört, vilket har resulterat i en bättre upplevelse för resenärerna.

Läs mer
Tillgänglighet

Bussersättning

Oftast kan man ta med en manuell rullstol på bussen, det finns dock sällan plats för större, elektriska rullstolar. Individuella lösningar är dock möjliga, kontakta kundtjänst på 0771-444 111.

Tillgänglighet

Ledsagning

Ledsagning innebär att du får hjälp att ta dig mellan tåget/bussen och en fast mötesplats. Boka ledsagning samtidigt som du bokar biljetten. Ledsagaren möter dig vid plattformen och hjälper dig till dess att du kliver på nästa anslutning i resekedjan. Begränsa bagaget till två kollin, max 20 kg totalt. Den här servicen erbjuds på alla stationer som Norrtåg trafikerar och till alla tåg som vi kör.

Tillgänglighet

Ledarhund

Ledarhundar får följa med i alla vagnar. Meddela att du planerar att ha ledarhund med dig då du bokar resan. I tågen finns automatiska högtalarutrop som anger nästa station.

Uppdaterad:

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link