Våra tåg ska vara tillgängliga för alla

Det ska vara enkelt att välja tåget

Norrtåg bedriver persontågstrafik i de fyra nordligaste regionerna längs naturskön järnväg genom fjällvärld och kustlandskap. Norrtåg utgör en viktig faktor för den regionala utvecklingen, skapar tillgänglighet och gör det möjligt att resa och bo i norra Sverige.

Det ska vara enkelt för alla att välja tåget, därför arbetar vi kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten på våra tåg och för anslutning med andra trafikslag. För dig som har någon typ av funktionsvariation hittar specifik tillgänglighetsinformation kopplat till såväl stationer som tågmodeller.

Vi vill att tåget ska passa i vardagen, därför finns eluttag på spridda platser i tåget och du har fri tillgång till wifi på alla våra tåg så att du kan jobba, plugga eller lyssna på musik under resan. Dessutom erbjuder vi bistroservering på alla längre sträckor så du kan fylla på med ny energi under resan.

Tillgänglighet

På stationerna

Många stationer inom Norrtågs trafikområde har nybyggda stationshus med god tillgänglighet med bland annat hissar och väl disponerade plattformsytor. Alla stora och medelstora stationer har information i form av text och ljud. Det finns även taktila informationstavlor med tåginformation. På stationsområdena finns sinus- och kupolplattor för den med nedsatt syn. Välj din station nedan för att hitta detaljerad information.

Nyhetsflöde

Tillgänglighet

Just nu

Ökad trygghet bland Norrtågs resenärer

Norrtåg har de senaste åren arbetat för att öka tryggheten på tågen, något som nu har gett resultat. I en undersökning genomförd av Trafikverket 2022, framgår det att 90% känner sig trygga och säkra på samtliga sträckor där resenärerna blivit tillfrågade.

Läs mer
Tillgänglighet

Ändrade tågtider – för att bättre passa sjukhusanställda

Efter en undersökning av arbetstiderna på Norrlands Universitetssjukhus i relation till tågtidtabellen, ändrar nu Norrtåg flera avgångar. Förhoppningen är att fler medarbetare på NUS ska välja att ställa bilen och resa klimatsmart

Läs mer
Tillgänglighet

Nälden – vår nyaste tågort

Den 11 december stannade det första tåget på den nya hållplatsen i Nälden, och efter invigningen dagen efter är nu den nya tidtabellen (T23) i bruk. Den nya hållplatsen har varit efterfrågad och blir ett viktigt bidrag till regional utveckling och tillväxt.

Läs mer
Tillgänglighet

Nu byggs nya stationen i Nälden

I december blir det möjligt att ta tåget till och från Nälden. Arbetet med den nya stationen har nu påbörjats.

Läs mer
Tillgänglighet

Bussersättning

Oftast kan man ta med en vanlig rullstol på bussen, det finns dock sällan plats för elektriska rullstolar. Individuella lösningar finns tillgängliga, kontakta kundtjänst på 0771-444 111.

Tillgänglighet

Ledsagning

Ledsagning innebär att du blir ledsagad mellan tåget/bussen och en fast mötesplats. Boka din ledsagning samtidigt som du bokar biljetten. Ledsagaren möter vid plattformen och hjälper dig till dess att du kliver på nästa anslutning i resekedjan. Begränsa bagaget till två kollin, max 20 kg totalt. Den här servicen erbjuds på alla stationer som Norrtåg trafikerar och till alla tåg som vi kör.

Tillgänglighet

Ledarhund

Ledarhundar får följa med i alla vagnar. Meddela att du planerar att ha ledarhund med dig då du bokar resan. I tågen finns automatiska högtalarutrop som anger nästa station.

Uppdaterad:

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link