Tåget tar oss mot en hållbar framtid

Resande som främjar hälsa, klimat och regional utveckling

Genom att leverera hög kvalitet med god punktlighet på regionaltrafiken skapar vi nöjdare kunder och en positiv utveckling av antalet resenärer – det leder till vinster för såväl klimat som samhälle.

Alla som väljer regionaltåget är riktiga hjältar i våra ögon. Pendling till arbete och skola, fritidsresor och resor i tjänsten skapar förutsättningar för att kunna bedriva tågtrafik i Norrtågland. Och i gengäld skapas fler möjligheter att rekrytera kompetens, hitta underleverantörer och samarbete över regionerna på ett klimatsmart sätt när vi kontinuerligt utvecklar trafiken.

Det är vårt huvuduppdrag, att på olika sätt skapa en positiv utveckling för tågtrafiken i våra nordligaste regioner, och få fler att hoppa på tåget den där första gången. Därför samverkar vi med företag, organisationer och platser för att gemensamt öka tågtillgängligheten och hitta strategiska partnerskap som visar hur smart det är med regionaltågtrafik, både för individen och samhället i stort.

Resande med regionatåg skapar vinster för hälsa, klimat och samhälle

Tågstrategin

Framtidens trafik i Norrtågland

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny tågstrategi på uppdrag av våra ägare och finansiärer. Det är en omfattande samverkansprocess där vi tittar på behov och önskningar hos resenärerna de kommande 10–15 åren och hur tågtrafiken behöver utvecklas för att främja ett ökat resande.

Argument för att välja tåget:

Med effektiv pendling skapas nya möjligheter.
Kompetens
Mindre utsläpp skapar bättre närmiljö och ökar den planetära hälsan.
Hälsa
I ett välmående samhälle ska alla kunna delta på lika villkor.
Demokrati
Tågtillgänglighet hjälper platser att bygga sin attraktivitet.
Framtidstro
Nyhetsflöde

Nyheter

Nyheter

Nu har Norrtåg släppt nya biljetter

Nu kan du boka resor med Norrtåg fram till den 26 februari 2023.

Läs mer
Hållbara tåget

Pendlarkort för Vindeln–Vännäs–Umeå 399 kronor

Nu har vi sänkt priset rejält för dig som pendlar mellan Hällnäs och Umeå eller någon station däremellan.

Läs mer
Hållbara tåget

Fler turer på populär linje möjliggör mer hållbart resande

För att möta den stora efterfrågan och viljan att resa hållbart utökar vi utbudet på sträckan Umeå–Luleå. Det ger ökade möjligheter att resa säkert och hållbart med hög komfort.

Läs mer
Hållbara tåget

Nu öppnar vi upp för cykel på tåget

Nu blir det enklare att göra hela resan hållbar. Norrtåg öppnar upp för möjligheten att ta med cykeln ombord.

Läs mer
Hållbara tåget

Resenärerna väljer återigen hållbara resor med Norrtåg

Början av 2022 visar en kraftig ökning av resandet med Norrtåg. Resandet är redan nu tillbaka till nivåerna före pandemin.

Läs mer
Uppdaterad:

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link