Tåget tar oss mot en hållbar framtid

Resande som främjar hälsa, klimat och regional utveckling

Genom att leverera hög kvalitet med god punktlighet på regionaltrafiken skapar vi nöjdare kunder och en positiv utveckling av antalet resenärer – det leder till vinster för såväl klimat som samhälle.

Alla som väljer regionaltåget är riktiga hjältar i våra ögon. Pendling till arbete och skola, fritidsresor och resor i tjänsten skapar förutsättningar för att kunna bedriva tågtrafik i Norrtågland. Och i gengäld skapas fler möjligheter att rekrytera kompetens, hitta underleverantörer och samarbete över regionerna på ett klimatsmart sätt när vi kontinuerligt utvecklar trafiken.

Det är vårt huvuduppdrag, att på olika sätt skapa en positiv utveckling för tågtrafiken i våra nordligaste regioner, och få fler att hoppa på tåget den där första gången. Därför samverkar vi med företag, organisationer och platser för att gemensamt öka tågtillgängligheten och hitta strategiska partnerskap som visar hur smart det är med regionaltågtrafik, både för individen och samhället i stort.

Resande med regionatåg skapar vinster för hälsa, klimat och samhälle

Tågvision

Framtidens trafik i Norrtågland

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny tågvision på uppdrag av våra ägare och finansiärer. Det är en omfattande samverkansprocess där vi tittar på behov och önskningar hos resenärerna de kommande 10–15 åren och hur tågtrafiken behöver utvecklas för att främja ett ökat resande.

Argument för att välja tåget:

Med effektiv pendling skapas nya möjligheter.
Kompetens
Mindre utsläpp skapar bättre närmiljö och ökar den planetära hälsan.
Hälsa
I ett välmående samhälle ska alla kunna delta på lika villkor.
Demokrati
Tågtillgänglighet hjälper platser att bygga sin attraktivitet.
Framtidstro
Nyhetsflöde

Nyheter

Hållbara tåget

Norrtåg AB välkomnar övertagande av fem Regina X52 – möjliggör en utökning av trafiken

Norrtåg AB har fått grönt ljus att ta över fem Regina X52-fordon, ett steg på vägen mot Tågvision 2040. AB Transitio har tagit beslut om att tilldela Norrtåg fem fordon som nu används av Västtrafik. Övertagandet sker i maj 2026.

Läs mer
Hållbara tåget

Tre av fyra tåg gick – men mer krävs för bättre tågtrafik

Vintern i norra Sverige kommer med utmaningar för tågtrafiken, med extrem kyla och hårda väderförhållanden som testar både tågtrafikens uthållighet och infrastrukturens robusthet. I januari stängdes banor av och avgångar ställdes in på grund av kylan.

Läs mer
Hållbara tåget

Närmare visionen med fler tåg

För att möta efterfrågan på tågresor och möjliggöra en robust trafik på sikt vill Norrtåg utöka antalet tåg. Med en större fordonsflotta kan vi uppnå ett delmål i Tågvisionen år 2027.

Läs mer
Hållbara tåget

Rekordresande visar på stark vilja att åka tåg

Resandet tog under året ett rejält kliv uppåt på många håll i Norrtågland och efterfrågan på att resa med tåg var stor. Efter årets slut kan vi konstatera att resandet 2023 var på rekordnivå.

Läs mer
Ny soffgrupp på Coradia-fordonen.
Hållbara tåget

Tillbaka på banan efter tungt underhåll

Efter en period av tungt underhåll på Norrtågs Coradia-flotta är nu samtliga fordon tillbaka i trafik. Fordonen har genomgått en omfattande uppgradering, inklusive underhåll av bogierna och förbättringar både interiört och exteriört, vilket har resulterat i en bättre upplevelse för resenärerna.

Läs mer
Uppdaterad:

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link