Tåget tar oss mot en hållbar framtid

Resande som främjar hälsa, klimat och regional utveckling

Genom att leverera hög kvalitet med god punktlighet på regionaltrafiken skapar vi nöjdare kunder och en positiv utveckling av antalet resenärer – det leder till vinster för såväl klimat som samhälle.

Alla som väljer regionaltåget är riktiga hjältar i våra ögon. Pendling till arbete och skola, fritidsresor och resor i tjänsten skapar förutsättningar för att kunna bedriva tågtrafik i Norrtågland. Och i gengäld skapas fler möjligheter att rekrytera kompetens, hitta underleverantörer och samarbete över regionerna på ett klimatsmart sätt när vi kontinuerligt utvecklar trafiken.

Det är vårt huvuduppdrag, att på olika sätt skapa en positiv utveckling för tågtrafiken i våra nordligaste regioner, och få fler att hoppa på tåget den där första gången. Därför samverkar vi med företag, organisationer och platser för att gemensamt öka tågtillgängligheten och hitta strategiska partnerskap som visar hur smart det är med regionaltågtrafik, både för individen och samhället i stort.

Resande med regionatåg skapar vinster för hälsa, klimat och samhälle

Tågstrategin

Framtidens trafik i Norrtågland

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny tågstrategi på uppdrag av våra ägare och finansiärer. Det är en omfattande samverkansprocess där vi tittar på behov och önskningar hos resenärerna de kommande 10–15 åren och hur tågtrafiken behöver utvecklas för att främja ett ökat resande.

Argument för att välja tåget:

Med effektiv pendling skapas nya möjligheter.
Kompetens
Mindre utsläpp skapar bättre närmiljö och ökar den planetära hälsan.
Hälsa
I ett välmående samhälle ska alla kunna delta på lika villkor.
Demokrati
Tågtillgänglighet hjälper platser att bygga sin attraktivitet.
Framtidstro
Nyhetsflöde

Nyheter

Hållbara tåget

Full flexibilitet när du reser med Norrtåg

Norrtåg satsar på att skapa full flexibilitet och inkluderar nu återbetalningsskydd i biljettpriset. Det innebär att du som köper en enkelbiljett med Norrtåg kan avboka din resa fram till tågets avgång och få hela summan tillbaka.

Läs mer
Hållbara tåget

KFUM Umeå väljer Norrtåg för lagresor

Ungdomsrörelsen KFUM Umeå har över 1000 medlemmar och bedriver bland annat idrottsverksamhet i basket, volleyboll och klättring. De inleder nu ett samarbete med Norrtåg och operatören Vy där de i utbyte mot reducerade priser ska hjälpa till att utveckla erbjudandet för gruppresor med tåg.

Läs mer
Hållbara tåget

Mittstråket är fulladat – nu blir det enklare att ta tåget

Hur får man fler pendlare att byta bil mot tåg under en del av pendlingssträckan? Samverkansprojektet Ladda Mittstråket ska genom installation av 85 laddstolpar i anslutning till viktiga stationer, koppla samman hållbara transporttyper och få fler att ställa bilen till förmån för tåget.

Läs mer
Hållbara tåget

Bredare rekryteringsmöjligheter med tågpendling

Just nu pågår en omfattande satsning på att öka antalet resande med tåget mellan Umeå och Vännäs/Vindeln. En av anledningarna är att potentialen finns där i form av många dagliga resande på sträckan, men få väljer tåget. Genom att visualisera pendlingstiden mellan olika tågorter vill Norrtåg få fler att tänka bredare kring såväl arbetspendling som rekrytering.

Läs mer
Hållbara tåget

Nu kan fler göra en förändringsresa

Efter ett lyckat pilotprojekt fortsätter nu resan för att få fler företag att ställa bilen och hoppa på tåget. Tillsammans med Vy finns nu möjlighet att göra en förändringsresa på såväl regionaltåget i Norrtågland som på Nattåget Norrland.

Läs mer
Uppdaterad:

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link