Tåget tar oss mot en hållbar framtid

Resande som främjar hälsa, klimat och regional utveckling

Genom att leverera hög kvalitet med god punktlighet på regionaltrafiken skapar vi nöjdare kunder och en positiv utveckling av antalet resenärer – det leder till vinster för såväl klimat som samhälle.

Alla som väljer regionaltåget är riktiga hjältar i våra ögon. Pendling till arbete och skola, fritidsresor och resor i tjänsten skapar förutsättningar för att kunna bedriva tågtrafik i Norrtågland. Och i gengäld skapas fler möjligheter att rekrytera kompetens, hitta underleverantörer och samarbete över regionerna på ett klimatsmart sätt när vi kontinuerligt utvecklar trafiken.

Det är vårt huvuduppdrag, att på olika sätt skapa en positiv utveckling för tågtrafiken i våra nordligaste regioner, och få fler att hoppa på tåget den där första gången. Därför samverkar vi med företag, organisationer och platser för att gemensamt öka tågtillgängligheten och hitta strategiska partnerskap som visar hur smart det är med regionaltågtrafik, både för individen och samhället i stort.

Resande med regionatåg skapar vinster för hälsa, klimat och samhälle

Tågstrategin

Framtidens trafik i Norrtågland

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny tågstrategi på uppdrag av våra ägare och finansiärer. Det är en omfattande samverkansprocess där vi tittar på behov och önskningar hos resenärerna de kommande 10–15 åren och hur tågtrafiken behöver utvecklas för att främja ett ökat resande.

Argument för att välja tåget:

Med effektiv pendling skapas nya möjligheter.
Kompetens
Mindre utsläpp skapar bättre närmiljö och ökar den planetära hälsan.
Hälsa
I ett välmående samhälle ska alla kunna delta på lika villkor.
Demokrati
Tågtillgänglighet hjälper platser att bygga sin attraktivitet.
Framtidstro
Nyhetsflöde

Nyheter

Hållbara tåget

Resenärerna väljer återigen hållbara resor med Norrtåg

Början av 2022 visar en kraftig ökning av resandet med Norrtåg. Resandet är redan nu tillbaka till nivåerna före pandemin.

Läs mer
Hållbara tåget

Gör en förändringsresa: Säkrare, bekvämare och mer hållbart

Ytterligare ett företag ansluter sig till projektet Förändringsresan och låter sina anställda använda restiden på tåget till arbetstid.

Läs mer
Hållbara tåget

Testar hållbar restid som arbetstid

För att inspirera till ett hållbart resande till och från arbetet erbjuder nu LTU medarbetare att använda restiden som arbetstid när de pendlar med tåg.

Läs mer
Hållbara tåget

Res klimatsmart till trädgårdsmässan – få rabatt

Planerar du att åka till Trädgårdsmässan på Nolia i Umeå? Välj ett klimatsmart sätt att resa – åk med Norrtåg till ett billigare pris och få rabatt i entrén.

Läs mer
Hållbara tåget

Stort engagemang på Järnvägsforum Norr 2022

Vad är framtiden för grön industri utan grön infrastruktur? Den frågan genomsyrade programmet när Järnvägsforum Norr gick av stapeln i Gävle.

Läs mer
Uppdaterad:

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link