Vi gör det möjligt för dig att resa och bo i Norrtågland

Se hela filmen
Aktuellt

Hett på rälsen

Nyheter

Aktivt arbete för bättre trafikkvalitet

Norrtåg har i inledningen av året mött ovanligt stora utmaningar med kyla och stora snömängder, vilket påverkade fordonen, trafiken och resenärerna. Norrtåg fortsätter arbetet med att identifiera åtgärder som kan öka tillförlitligheten i trafiken för att säkerställa att våra resenärer får en trygg och pålitlig resa.

Läs mer
Nyheter

Ökat resande trots tuff inledning på året

Trots att vinterförhållandena var bland de svåraste på många år och kommunikationen har brustit, har vi sett en stark efterfrågan på tågresor och en positiv resandetrend under det första tertialet 2024.

Läs mer
Nyheter

Succé när Norrtåg bjöd pensionärer på tågresor

Pensionärsveckan hos Norrtåg blev en stor succé när närmare 5000 pensionärer reste gratis under fyra majdagar. Med strålande solsken och fullsatta tåg bjöd dagarna på många härliga upplevelser för resglada seniorer.

Läs mer
Nyheter

Nya möjligheter med nytt biljettsystem

Under våren har Norrtåg gått över till ett nytt biljettsystem. Detta har medfört tillfälliga pauser i försäljningen av vissa biljettyper. Norrtåg arbetar för att säkerställa en smidig biljettförsäljning och ser fram emot de möjligheter som det nya systemet erbjuder.

Läs mer
Nyheter

Norrtåg AB välkomnar övertagande av fem Regina X52 – möjliggör en utökning av trafiken

Norrtåg AB har fått grönt ljus att ta över fem Regina X52-fordon, ett steg på vägen mot Tågvision 2040. AB Transitio har tagit beslut om att tilldela Norrtåg fem fordon som nu används av Västtrafik. Övertagandet sker i maj 2026.

Läs mer

Det är smart att välja tåget!

Med effektiv pendling skapas nya möjligheter.
Kompetens
Mindre utsläpp skapar bättre närmiljö och ökar den planetära hälsan.
Hälsa
I ett välmående samhälle ska alla kunna delta på lika villkor.
Demokrati
Tågtillgänglighet hjälper platser att bygga sin attraktivitet.
Framtidstro
Hållbara tåget

Regionaltåget stärker norra Sverige

Med ökad tillgänglighet stärks vår framtidstro, hälsa, demokrati och möjlighet till kompetensförsörjning. Därför spelar Norrtåg en avgörande roll för att möta den snabba utvecklingen som nu sker i norra Sverige och vår gemensamma klimatutmaning.

212 miljoner kronor i minskade utsläpp, olyckor och klimatpåverkan eller 15 000 bilars utsläpp av koldioxid sparar samhället varje år genom att välja Norrtåg. Du får ökade möjligheter att hitta rätt personal, jobb eller bostad.
Vi får fler aktiviteter och bättre hälsa på köpet.

Norrtågstrafiken i siffror

Läs mer om Norrtågstrafiken just nu
79 %

Punktlighet
April 2024

500 K

Kilometer
i månaden

139 k

Resor
April 2024

90 %

Regularitet
April 2023

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link