Vi gör det möjligt för dig att resa och bo i Norrtågland

Se hela filmen
Aktuellt

Hett på rälsen

Nyheter

Fler turer på populär linje möjliggör mer hållbart resande

För att möta den stora efterfrågan och viljan att resa hållbart utökar vi utbudet på sträckan Umeå–Luleå. Det ger ökade möjligheter att resa säkert och hållbart med hög komfort.

Läs mer
Nyheter

Banarbete mellan Övik och Sundsvall påverkar Norrtågstrafiken

Trafikverket kommer att utföra banarnbeten mellan Örnsköldsvik och Sundsvall den 26e september till och med den 7e oktober. Många pendlare kommer att påverkas.

Läs mer
Nyheter

Nu öppnar vi upp för cykel på tåget

Nu blir det enklare att göra hela resan hållbar. Norrtåg öppnar upp för möjligheten att ta med cykeln ombord.

Läs mer
Nyheter

Stora banarbeten runt Umeå påverkar tågtrafiken

Under vecka 37 kommer Trafikverket att utföra omfattande banarnbeten på sträckorna kring Umeå. Resenärerna rekommenderas att gå in på Norrtågs hemsida, norrtag.se, för att få aktuell information.

Läs mer
Nyheter

Norrtåg växer – bli en del av vårt lag

Vill du arbeta med morgondagens hållbara tågtransporter och utveckla tågtrafiken i Norrland?

Läs mer

Det är smart att välja tåget!

Med effektiv pendling skapas nya möjligheter.
Kompetens
Mindre utsläpp skapar bättre närmiljö och ökar den planetära hälsan.
Hälsa
I ett välmående samhälle ska alla kunna delta på lika villkor.
Demokrati
Tågtillgänglighet hjälper platser att bygga sin attraktivitet.
Framtidstro
Hållbara tåget

Regionaltåget stärker norra Sverige

Med ökad tillgänglighet stärks vår framtidstro, hälsa, demokrati och möjlighet till kompetensförsörjning. Därför spelar Norrtåg en avgörande roll för att möta den snabba utvecklingen som nu sker i norra Sverige och vår gemensamma klimatutmaning.

212 miljoner kronor i minskade utsläpp, olyckor och klimatpåverkan eller 15 000 bilars utsläpp av koldioxid sparar samhället varje år genom att välja Norrtåg. Du får ökade möjligheter att hitta rätt personal, jobb eller bostad.
Vi får fler aktiviteter och bättre hälsa på köpet.

Norrtågstrafiken i siffror

Läs mer om Norrtågstrafiken just nu
86 %

Punktlighet
Aug 2022

400 K

Kilometer
i månaden

110 K

Resenärer
Aug 2022

886 K

Resor
i år

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link