Vi gör det möjligt för dig att resa och bo i Norrtågland

Se hela filmen
Aktuellt

Hett på rälsen

Nyheter

Utan Olle inget Norrtåg

Man skulle kunna säga att: Utan Olle inget Norrtåg. Olle Tiderman har varit med sedan starten och varit högst bidragande och drivande i att skapa det som idag är Norrtåg. Vi har pratat med Olle och fått en tillbakablick på hans karriär och hur Norrtåg kom till.

Läs mer
Nyheter

KFUM Umeå väljer Norrtåg för lagresor

Ungdomsrörelsen KFUM Umeå har över 1000 medlemmar och bedriver bland annat idrottsverksamhet i basket, volleyboll och klättring. De inleder nu ett samarbete med Norrtåg och operatören Vy där de i utbyte mot reducerade priser ska hjälpa till att utveckla erbjudandet för gruppresor med tåg.

Läs mer
Nyheter

Mittstråket är fulladat – nu blir det enklare att ta tåget

Hur får man fler pendlare att byta bil mot tåg under en del av pendlingssträckan? Samverkansprojektet Ladda Mittstråket ska genom installation av 85 laddstolpar i anslutning till viktiga stationer, koppla samman hållbara transporttyper och få fler att ställa bilen till förmån för tåget.

Läs mer
Nyheter

Ökad trygghet bland Norrtågs resenärer

Norrtåg har de senaste åren arbetat för att öka tryggheten på tågen, något som nu har gett resultat. I en undersökning genomförd av Trafikverket 2022, framgår det att 90% känner sig trygga och säkra på samtliga sträckor där resenärerna blivit tillfrågade.

Läs mer
Nyheter

Norrtåg testar unik innovation för att minska dyra reparationer

En unik prototyp testas nu av Norrtåg för att minska dyra reparationer. Prototypen som tagits fram skyddar mekanik i tågets koppel mot viltolyckor och andra smällar. Den är unik i sitt slag och kan komma att innebära stora ekonomiska besparingar, ett minskat behov av underhåll, samt mindre verkstadstid för tågen.

Läs mer

Det är smart att välja tåget!

Med effektiv pendling skapas nya möjligheter.
Kompetens
Mindre utsläpp skapar bättre närmiljö och ökar den planetära hälsan.
Hälsa
I ett välmående samhälle ska alla kunna delta på lika villkor.
Demokrati
Tågtillgänglighet hjälper platser att bygga sin attraktivitet.
Framtidstro
Hållbara tåget

Regionaltåget stärker norra Sverige

Med ökad tillgänglighet stärks vår framtidstro, hälsa, demokrati och möjlighet till kompetensförsörjning. Därför spelar Norrtåg en avgörande roll för att möta den snabba utvecklingen som nu sker i norra Sverige och vår gemensamma klimatutmaning.

212 miljoner kronor i minskade utsläpp, olyckor och klimatpåverkan eller 15 000 bilars utsläpp av koldioxid sparar samhället varje år genom att välja Norrtåg. Du får ökade möjligheter att hitta rätt personal, jobb eller bostad.
Vi får fler aktiviteter och bättre hälsa på köpet.

Norrtågstrafiken i siffror

Läs mer om Norrtågstrafiken just nu
79 %

Punktlighet
Jan 2023

400 K

Kilometer
i månaden

123 k

Resenärer
Jan 2023

1338 k

Resor
2022

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link