Vi gör det möjligt för dig att resa och bo i Norrtågland

Se hela filmen
Aktuellt

Hett på rälsen

Nyheter

Full flexibilitet när du reser med Norrtåg

Norrtåg satsar på att skapa full flexibilitet och inkluderar nu återbetalningsskydd i biljettpriset. Det innebär att du som köper en enkelbiljett med Norrtåg kan avboka din resa fram till tågets avgång och få hela summan tillbaka.

Läs mer
Nyheter

Inbjudan till samråd inför upphandling

Avtalet med nuvarande operatör av Norrtågstrafiken löper ut i samband med tågplaneskiftet i december 2025 och ska nu upphandlas på nytt. Välkommen till samråd!

Läs mer
Nyheter

Högsta resandet någonsin inleder 2023

Efter tre år av resandesiffror påverkade av coronapandemin är det glädjande att se en riktigt stark inledning på 2023.

Läs mer
Nyheter

Norrtågs vd slutar hösten 2023

Maria Höglander meddelar att hon lämnar som vd för Norrtåg AB hösten 2023, efter 15 år på posten och en fördubbling av resande och omsättning.

Läs mer
Nyheter

Utan Olle inget Norrtåg

Man skulle kunna säga att: Utan Olle inget Norrtåg. Olle Tiderman har varit med sedan starten och varit högst bidragande och drivande i att skapa det som idag är Norrtåg. Vi har pratat med Olle och fått en tillbakablick på hans karriär och hur Norrtåg kom till.

Läs mer

Det är smart att välja tåget!

Med effektiv pendling skapas nya möjligheter.
Kompetens
Mindre utsläpp skapar bättre närmiljö och ökar den planetära hälsan.
Hälsa
I ett välmående samhälle ska alla kunna delta på lika villkor.
Demokrati
Tågtillgänglighet hjälper platser att bygga sin attraktivitet.
Framtidstro
Hållbara tåget

Regionaltåget stärker norra Sverige

Med ökad tillgänglighet stärks vår framtidstro, hälsa, demokrati och möjlighet till kompetensförsörjning. Därför spelar Norrtåg en avgörande roll för att möta den snabba utvecklingen som nu sker i norra Sverige och vår gemensamma klimatutmaning.

212 miljoner kronor i minskade utsläpp, olyckor och klimatpåverkan eller 15 000 bilars utsläpp av koldioxid sparar samhället varje år genom att välja Norrtåg. Du får ökade möjligheter att hitta rätt personal, jobb eller bostad.
Vi får fler aktiviteter och bättre hälsa på köpet.

Norrtågstrafiken i siffror

Läs mer om Norrtågstrafiken just nu
91 %

Punktlighet
April 2023

400 K

Kilometer
i månaden

136 k

Resenärer
April 2023

97 %

Regularitet
April 2023

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link