Vi gör det möjligt för dig att resa och bo i Norrtågland

Se hela filmen
Aktuellt

Hett på rälsen

Nyheter

Närmare visionen med fler tåg

För att möta efterfrågan på tågresor och möjliggöra en robust trafik på sikt vill Norrtåg utöka antalet tåg. Med en större fordonsflotta kan vi uppnå ett delmål i Tågvisionen år 2027.

Läs mer
Nyheter

Stora brister i information till resenärer

I perioder av trafikstörningar ökar behovet av tydlig och korrekt trafikinformation till resenärer. De senaste veckorna har Norrtåg och operatören Vy Tåg arbetat intensivt för att hantera de störningar som uppstått. Samtidigt har Norrtåg haft stora problem med kvaliteten på informationen till resenärer.

Läs mer
Nyheter

Tre av fyra tåg gick – men mer krävs för bättre tågtrafik

Vintern i norra Sverige kommer med utmaningar för tågtrafiken, med extrem kyla och hårda väderförhållanden som testar både tågtrafikens uthållighet och infrastrukturens robusthet. I januari stängdes banor av och avgångar ställdes in på grund av kylan.

Läs mer
Nyheter

Rekordresande visar på stark vilja att åka tåg

Resandet tog under året ett rejält kliv uppåt på många håll i Norrtågland och efterfrågan på att resa med tåg var stor. Efter årets slut kan vi konstatera att resandet 2023 var på rekordnivå.

Läs mer
Nyheter

Storsatsning på flexibilitet i nya tidtabellen

Tidtabellen som kommer att gälla för Norrtågstrafiken under kommande år är nu fastställd. Norrtåg har i den nya tidtabellen satsat stort på ökad flexibilitet.

Läs mer

Det är smart att välja tåget!

Med effektiv pendling skapas nya möjligheter.
Kompetens
Mindre utsläpp skapar bättre närmiljö och ökar den planetära hälsan.
Hälsa
I ett välmående samhälle ska alla kunna delta på lika villkor.
Demokrati
Tågtillgänglighet hjälper platser att bygga sin attraktivitet.
Framtidstro
Hållbara tåget

Regionaltåget stärker norra Sverige

Med ökad tillgänglighet stärks vår framtidstro, hälsa, demokrati och möjlighet till kompetensförsörjning. Därför spelar Norrtåg en avgörande roll för att möta den snabba utvecklingen som nu sker i norra Sverige och vår gemensamma klimatutmaning.

212 miljoner kronor i minskade utsläpp, olyckor och klimatpåverkan eller 15 000 bilars utsläpp av koldioxid sparar samhället varje år genom att välja Norrtåg. Du får ökade möjligheter att hitta rätt personal, jobb eller bostad.
Vi får fler aktiviteter och bättre hälsa på köpet.

Norrtågstrafiken i siffror

Läs mer om Norrtågstrafiken just nu
66 %

Punktlighet
Januari 2024

400 K

Kilometer
i månaden

124 k

Resor
Januari 2024

75 %

Regularitet
Januari 2023

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link