Vi gör det möjligt för dig att resa och bo i Norrtågland

Se hela filmen
Aktuellt

Hett på rälsen

Nyheter

VR Sverige blir operatör för Norrtåg från december 2025

Efter genomförd upphandling tilldelas nu VR Sverige AB kontraktet att under 10 år sköta trafikeringen, inklusive bemanning och underhåll. De tar över från nuvarande operatör i december 2025.

Läs mer
Nyheter

Ökad kundnöjdhet för Norrtåg – bra service och trygga resenärer

Norrtågs senaste NKI-undersökning visar att resenärerna är mer nöjda än någonsin – de positiva betygen skjuter i höjden och överträffar målen för 2024.

Läs mer
Nyheter

Aktivt arbete för bättre trafikkvalitet

Norrtåg har i inledningen av året mött ovanligt stora utmaningar med kyla och stora snömängder, vilket påverkade fordonen, trafiken och resenärerna. Norrtåg fortsätter arbetet med att identifiera åtgärder som kan öka tillförlitligheten i trafiken för att säkerställa att våra resenärer får en trygg och pålitlig resa.

Läs mer
Nyheter

Ökat resande trots tuff inledning på året

Trots att vinterförhållandena var bland de svåraste på många år och kommunikationen har brustit, har vi sett en stark efterfrågan på tågresor och en positiv resandetrend under det första tertialet 2024.

Läs mer
Nyheter

Succé när Norrtåg bjöd pensionärer på tågresor

Pensionärsveckan hos Norrtåg blev en stor succé när närmare 5000 pensionärer reste gratis under fyra majdagar. Med strålande solsken och fullsatta tåg bjöd dagarna på många härliga upplevelser för resglada seniorer.

Läs mer

Det är smart att välja tåget!

Med effektiv pendling skapas nya möjligheter.
Kompetens
Mindre utsläpp skapar bättre närmiljö och ökar den planetära hälsan.
Hälsa
I ett välmående samhälle ska alla kunna delta på lika villkor.
Demokrati
Tågtillgänglighet hjälper platser att bygga sin attraktivitet.
Framtidstro
Hållbara tåget

Regionaltåget stärker norra Sverige

Med ökad tillgänglighet stärks vår framtidstro, hälsa, demokrati och möjlighet till kompetensförsörjning. Därför spelar Norrtåg en avgörande roll för att möta den snabba utvecklingen som nu sker i norra Sverige och vår gemensamma klimatutmaning.

212 miljoner kronor i minskade utsläpp, olyckor och klimatpåverkan eller 15 000 bilars utsläpp av koldioxid sparar samhället varje år genom att välja Norrtåg. Du får ökade möjligheter att hitta rätt personal, jobb eller bostad.
Vi får fler aktiviteter och bättre hälsa på köpet.

Norrtågstrafiken i siffror

Läs mer om Norrtågstrafiken just nu
79 %

Punktlighet
April 2024

500 K

Kilometer
i månaden

139 k

Resor
April 2024

90 %

Regularitet
April 2023

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link