Vi gör det möjligt för dig att resa och bo i Norrtågland

Se hela filmen
Aktuellt

Hett på rälsen

Nyheter

Resenärerna väljer återigen hållbara resor med Norrtåg

Början av 2022 visar en kraftig ökning av resandet med Norrtåg. Resandet är redan nu tillbaka till nivåerna före pandemin.

Läs mer
Nyheter

Norrtåg minskar antalet turer Luleå–Boden

Norrtåg minskar antalet avgångar mellan Luleå och Boden från dagens tolv till åtta i vardera riktningen från och med den 15 augusti

Läs mer
Nyheter

Gör en förändringsresa: Säkrare, bekvämare och mer hållbart

Ytterligare ett företag ansluter sig till projektet Förändringsresan och låter sina anställda använda restiden på tåget till arbetstid.

Läs mer
Nyheter

Nu är smartpris här!

Nu har operatören VY lanserat en ny biljett för Norrtågs resenärer, Smartpris. Det kan ses som ett högkostnadsskydd för dig som vill ha flexibilitet.

Läs mer
Nyheter

Stor resandeökning under första kvartalet

Under det första kvartalet 2022 har pandemiläget förändrats, coronarestriktionerna slopats och vi ser nu att resenärerna kommer tillbaka till tåget.

Läs mer

Det är smart att välja tåget!

Med effektiv pendling skapas nya möjligheter.
Kompetens
Mindre utsläpp skapar bättre närmiljö och ökar den planetära hälsan.
Hälsa
I ett välmående samhälle ska alla kunna delta på lika villkor.
Demokrati
Tågtillgänglighet hjälper platser att bygga sin attraktivitet.
Framtidstro
Hållbara tåget

Regionaltåget stärker norra Sverige

Med ökad tillgänglighet stärks vår framtidstro, hälsa, demokrati och möjlighet till kompetensförsörjning. Därför spelar Norrtåg en avgörande roll för att möta den snabba utvecklingen som nu sker i norra Sverige och vår gemensamma klimatutmaning.

212 miljoner kronor i minskade utsläpp, olyckor och klimatpåverkan eller 15 000 bilars utsläpp av koldioxid sparar samhället varje år genom att välja Norrtåg. Du får ökade möjligheter att hitta rätt personal, jobb eller bostad.
Vi får fler aktiviteter och bättre hälsa på köpet.

Norrtågstrafiken i siffror

Läs mer om Norrtågstrafiken just nu
90 %

Punktlighet
Maj 2022

400 K

Kilometer
i månaden

119 K

Resenärer
Maj 2022

1500 K

Resor
Totalt 2019

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link