Vi skapar tillgänglighet

Se hela filmen

Vi knyter samman norra Sverige

Norrtåg bedriver persontågtrafik i de fyra nordligaste regionerna längs naturskön järnväg genom fjällvärld och kustlandskap. Norrtåg utgör en viktig faktor för den regionala utvecklingen, skapar tillgänglighet och gör det möjligt att resa och bo i norra Sverige.

En vanlig månad genomförs i genomsnitt 140 000 resor med Norrtåg. Längs 1 500 kilometer, mestadels enkelspårig, järnväg körs dagligen trafik på sträckorna Umeå–Sundsvall, Sundsvall–Storlien, Umeå–Vännäs–Vindeln–Hällnäs, Umeå–Luleå, Luleå–Kiruna och Luleå–Haparanda. 

Det är operatören Vy Tåg AB som sköter trafiken under varumärket Norrtåg och vars tågvärdar möter resenärerna varje dag. Resenärer som ska till jobbet, skolan, till sjukhuset, till en vän, till landsbygden eller staden, kusten eller fjällen, resenärer som ska vidare på andra resor och äventyr. 

Välkommen ombord!

Norrtågland i siffror

500 k

km per månad

96

turer per vardag

57

stationer

170

mil naturskönt järnvägsspår

Utveckling

Tidtabellsprocess och tågstrategi

En stor del av vårt arbete går ut på att långsiktigt skapa förutsättningar för en välfungerande regionaltrafik som utvecklas i takt med samhällets behov. Det sker bland annat genom samverkan i tidtabellsprocessen och på lång sikt i Tågstrategin, där en ny strategi just nu är under utveckling.

Hållbar arbetspendling – ett bra argument för att flytta till regionen!

Just nu sker stor investeringar i Norrtågland och det behövs fyllas på med kompetens utifrån. En välfungerande regionaltågstrafik skapar valfrihet i bostadsort och breddar möjligheterna vid rekrytering. Har du funderat över vilka jobb eller utbildningar du har inom pendlingsavstånd?

Infrastruktur

Infrastruktur

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link