Ökat resande är vårt bästa betyg

Hög kvalitet ger ökat resande

Genom att leverera hög kvalitet med god punktlighet på regionaltrafiken skapar vi nöjdare kunder och en positiv utveckling av antalet resenärer vilket leder till vinster för såväl klimat som samhälle.

Resenären är själva grundförutsättningen för att kunna bedriva tågtrafik i Norrtågland. Genom att förstå resenärens olika behov och önskningar, i dag och i morgon, kan Norrtåg AB verka aktivt för att underlätta resenärens hela resa och därmed öka resandet.

Norrtåg AB följer varje månad upp resandeutvecklingen på samtliga linjer. Det är ett av bolagets viktigaste mått, och innan coronapandemin bröt ut såg vi en kraftig resandeökning.

Resenärer har i flera år uppgett miljön som det främsta skälet till att man väljer kollektivtrafiken. Att resa med tåg skapar samhällsvinster och är hälsosamt för både människa, miljö och klimat.

Vår uppfattning är att resandet kommer att återgå till den positiva resandeutveckling som vi såg i början av 2020.

Just nu levererar regionaltrafiken såhär:

79 %

Punktlighet RT+5 i januari

91 %

Punktlighet RT+15 i januari

123 K

Resor i januari

Fördjupa dig i våra kvalitetsrapporter
och NKI-undersökningar

Just nu

Utan Olle inget Norrtåg

Man skulle kunna säga att: Utan Olle inget Norrtåg. Olle Tiderman har varit med sedan starten och varit högst bidragande och drivande i att skapa det som idag är Norrtåg. Vi har pratat med Olle och fått en tillbakablick på hans karriär och hur Norrtåg kom till.

Läs mer
Just nu

KFUM Umeå väljer Norrtåg för lagresor

Ungdomsrörelsen KFUM Umeå har över 1000 medlemmar och bedriver bland annat idrottsverksamhet i basket, volleyboll och klättring. De inleder nu ett samarbete med Norrtåg och operatören Vy där de i utbyte mot reducerade priser ska hjälpa till att utveckla erbjudandet för gruppresor med tåg.

Läs mer
Just nu

Mittstråket är fulladat – nu blir det enklare att ta tåget

Hur får man fler pendlare att byta bil mot tåg under en del av pendlingssträckan? Samverkansprojektet Ladda Mittstråket ska genom installation av 85 laddstolpar i anslutning till viktiga stationer, koppla samman hållbara transporttyper och få fler att ställa bilen till förmån för tåget.

Läs mer
Just nu

Ökad trygghet bland Norrtågs resenärer

Norrtåg har de senaste åren arbetat för att öka tryggheten på tågen, något som nu har gett resultat. I en undersökning genomförd av Trafikverket 2022, framgår det att 90% känner sig trygga och säkra på samtliga sträckor där resenärerna blivit tillfrågade.

Läs mer
Just nu

Norrtåg testar unik innovation för att minska dyra reparationer

En unik prototyp testas nu av Norrtåg för att minska dyra reparationer. Prototypen som tagits fram skyddar mekanik i tågets koppel mot viltolyckor och andra smällar. Den är unik i sitt slag och kan komma att innebära stora ekonomiska besparingar, ett minskat behov av underhåll, samt mindre verkstadstid för tågen.

Läs mer
Uppdaterad:

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link