Ökat resande är vårt bästa betyg

Hög kvalitet ger ökat resande

Genom att leverera hög kvalitet med god punktlighet på regionaltrafiken skapar vi nöjdare kunder och en positiv utveckling av antalet resenärer vilket leder till vinster för såväl klimat som samhälle.

Resenären är själva grundförutsättningen för att kunna bedriva tågtrafik i Norrtågland. Genom att förstå resenärens olika behov och önskningar, i dag och i morgon, kan Norrtåg AB verka aktivt för att underlätta resenärens hela resa och därmed öka resandet.

Norrtåg AB följer varje månad upp resandeutvecklingen på samtliga linjer. Det är ett av bolagets viktigaste mått, och innan coronapandemin bröt ut såg vi en kraftig resandeökning.

Resenärer har i flera år uppgett miljön som det främsta skälet till att man väljer kollektivtrafiken. Att resa med tåg skapar samhällsvinster och är hälsosamt för både människa, miljö och klimat.

Vår uppfattning är att resandet kommer att återgå till den positiva resandeutveckling som vi såg i början av 2020.

Just nu levererar regionaltrafiken såhär:

84 %

Punktlighet RT+5 i april

93 %

Punktlighet RT+15 i april

118 K

Resor i april

Fördjupa dig i våra kvalitetsrapporter
och NKI-undersökningar

Resande

Corona har blivit en del av vardagen – återspeglas i resande

Under de första månaderna av pandemin minskade antal resenärer ordentligt, men nu ser vi att volymerna är på väg tillbaka – vilket kan ses som en ny situation där Corona har blivit en del av vår vardag. För att undvika trängsel i kollektivtrafiken uppmanar företrädare för Trafikverket och Svensk Kollektivtrafik till eftertanke och planering.

Just nu

Nu är smartpris här!

Nu har operatören VY lanserat en ny biljett för Norrtågs resenärer, Smartpris. Det kan ses som ett högkostnadsskydd för dig som vill ha flexibilitet.

Läs mer
Just nu

Stor resandeökning under första kvartalet

Under det första kvartalet 2022 har pandemiläget förändrats, coronarestriktionerna slopats och vi ser nu att resenärerna kommer tillbaka till tåget.

Läs mer
Just nu

Högsta resandet sedan före pandemin

Pandemin har lett till några av de största förändringarna för människor runt om i världen, inte minst gällande hur människor reser. När restriktionerna nu har hävts ser vi tecken på ett något ökat resande.

Läs mer
Just nu

Ny tidtabell 12 december – morgontur blir kvar

Den nya tidtabellen innebär en del förändringar för resenärerna. Omfattande underhållsarbete på fordonen påverkar.

Läs mer
Just nu

Snart möjligt att ta tåget i Nälden

Efterfrågad station ska byggas i Nälden med start 2022.

Läs mer
Uppdaterad:

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link