Ökat resande är vårt bästa betyg

Hög kvalitet ger ökat resande

Genom att leverera hög kvalitet med god punktlighet på regionaltrafiken skapar vi nöjdare kunder och en positiv utveckling av antalet resenärer vilket leder till vinster för såväl klimat som samhälle.

Resenären är själva grundförutsättningen för att kunna bedriva tågtrafik i Norrtågland. Genom att förstå resenärens olika behov och önskningar, i dag och i morgon, kan Norrtåg AB verka aktivt för att underlätta resenärens hela resa och därmed öka resandet.

Norrtåg AB följer varje månad upp resandeutvecklingen på samtliga linjer. Det är ett av bolagets viktigaste mått, och efter nedgången under pandemin vi ser en kraftig resandeökning och vilja att resa med tåg.

Norrtågs resenärer uppger att det främsta skälet till att de väljer tåget är att det är det mest bekväma resealternativet. Många tycker att tåget är ett tryggt och säkert sätt att resa, framför allt vintertid då det är mörkt och halt väglag. Även miljön är ett viktigt skäl till att man väljer att resa med Norrtåg.

Att resa med tåg skapar samhällsvinster och är hälsosamt för både människa, miljö och klimat.

Just nu levererar regionaltrafiken såhär:

83 %

Punktlighet RT+5 i augusti

93 %

Punktlighet RT+15 i augusti

108 K

Resor i augusti

Fördjupa dig i våra kvalitetsrapporter
och NKI-undersökningar

Ny soffgrupp på Coradia-fordonen.
Hållbara tåget

Tillbaka på banan efter tungt underhåll

Efter en period av tungt underhåll på Norrtågs Coradia-flotta är nu samtliga fordon tillbaka i trafik. Fordonen har genomgått en omfattande uppgradering, inklusive underhåll av bogierna och förbättringar både interiört och exteriört, vilket har resulterat i en bättre upplevelse för resenärerna.

Läs mer
Just nu

Banarbeten och stora nederbördsmängder påverkade trafiken

Trafikkvaliteten har under året utmanats av försenade banarbeten, fordonsbrist och infrastrukturskador till följd av svåra väderförhållanden.

Läs mer
Just nu

Bra resande trots utmaningar i trafiken

Det har hittills varit ett starkt resande med Norrtåg i år, trots utmaningar med banarbete och sena biljettsläpp.

Läs mer
Just nu

Norrtåg söker företag med rekryteringsbehov

Norrtåg AB genomför nu pilotprojektet Talent Train för att attrahera kompetens inom samhällskritiska yrken till norra Sverige. Under tre dagar erbjuds ingenjörs- och lärarstudenter, samt studenter inom vård och omsorg från Stockholmsregionen möjlighet att upptäcka norra Sverige och de karriärmöjligheter som finns här.

Läs mer
Just nu

Högsta resandet någonsin inleder 2023

Efter tre år av resandesiffror påverkade av coronapandemin är det glädjande att se en riktigt stark inledning på 2023.

Läs mer
Uppdaterad:

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link