Ökat resande är vårt bästa betyg

Hög kvalitet ger ökat resande

Genom att leverera hög kvalitet med god punktlighet på regionaltrafiken skapar vi nöjdare kunder och en positiv utveckling av antalet resenärer vilket leder till vinster för såväl klimat som samhälle.

Resenären är själva grundförutsättningen för att kunna bedriva tågtrafik i Norrtågland. Genom att förstå resenärens olika behov och önskningar, i dag och i morgon, kan Norrtåg AB verka aktivt för att underlätta resenärens hela resa och därmed öka resandet.

Norrtåg AB följer varje månad upp resandeutvecklingen på samtliga linjer. Det är ett av bolagets viktigaste mått, och innan coronapandemin bröt ut såg vi en kraftig resandeökning.

Resenärer har i flera år uppgett miljön som det främsta skälet till att man väljer kollektivtrafiken. Att resa med tåg skapar samhällsvinster och är hälsosamt för både människa, miljö och klimat.

Vår uppfattning är att resandet kommer att återgå till den positiva resandeutveckling som vi såg i början av 2020.

Just nu levererar regionaltrafiken såhär:

87 %

Punktlighet RT+5 i oktober

96 %

Punktlighet RT+15 i oktober

135 K

Resor i oktober

Fördjupa dig i våra kvalitetsrapporter
och NKI-undersökningar

Nyheter

Nu har Norrtåg släppt nya biljetter

Nu kan du boka resor med Norrtåg fram till den 26 februari 2023.

Läs mer
Just nu

Pendlarkort för Vindeln–Vännäs–Umeå 399 kronor

Nu har vi sänkt priset rejält för dig som pendlar mellan Hällnäs och Umeå eller någon station däremellan.

Läs mer
Just nu

Banarbete mellan Övik och Sundsvall påverkar Norrtågstrafiken

Trafikverket kommer att utföra banarnbeten mellan Örnsköldsvik och Sundsvall den 26e september till och med den 7e oktober. Många pendlare kommer att påverkas.

Läs mer
Just nu

Norrtåg minskar antalet turer Luleå–Boden

Norrtåg minskar antalet avgångar mellan Luleå och Boden från dagens tolv till åtta i vardera riktningen från och med den 15 augusti

Läs mer
Just nu

Resenärerna väljer återigen hållbara resor med Norrtåg

Början av 2022 visar en kraftig ökning av resandet med Norrtåg. Resandet är redan nu tillbaka till nivåerna före pandemin.

Läs mer
Uppdaterad:

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link