Ökat resande är vårt bästa betyg

Hög kvalitet ger ökat resande

Genom att leverera hög kvalitet med god punktlighet på regionaltrafiken skapar vi nöjdare kunder och en positiv utveckling av antalet resenärer vilket leder till vinster för såväl klimat som samhälle.

Resenären är själva grundförutsättningen för att kunna bedriva tågtrafik i Norrtågland. Genom att förstå resenärens olika behov och önskningar, i dag och i morgon, kan Norrtåg AB verka aktivt för att underlätta resenärens hela resa och därmed öka resandet.

Norrtåg AB följer varje månad upp resandeutvecklingen på samtliga linjer. Det är ett av bolagets viktigaste mått, och efter nedgången under pandemin vi ser en kraftig resandeökning och vilja att resa med tåg.

Norrtågs resenärer uppger att det främsta skälet till att de väljer tåget är att det är det mest bekväma resealternativet. Många tycker att tåget är ett tryggt och säkert sätt att resa, framför allt vintertid då det är mörkt och halt väglag. Även miljön är ett viktigt skäl till att man väljer att resa med Norrtåg.

Att resa med tåg skapar samhällsvinster och är hälsosamt för både människa, miljö och klimat.

Just nu levererar regionaltrafiken såhär:

92 %

Punktlighet RT+5 i april

79 %

Punktlighet RT+15 i april

139 K

Resor i april

Fördjupa dig i våra kvalitetsrapporter och NKI-undersökningar

Just nu

Ökad kundnöjdhet för Norrtåg – bra service och trygga resenärer

Norrtågs senaste NKI-undersökning visar att resenärerna är mer nöjda än någonsin – de positiva betygen skjuter i höjden och överträffar målen för 2024.

Läs mer
Just nu

Aktivt arbete för bättre trafikkvalitet

Norrtåg har i inledningen av året mött ovanligt stora utmaningar med kyla och stora snömängder, vilket påverkade fordonen, trafiken och resenärerna. Norrtåg fortsätter arbetet med att identifiera åtgärder som kan öka tillförlitligheten i trafiken för att säkerställa att våra resenärer får en trygg och pålitlig resa.

Läs mer
Just nu

Ökat resande trots tuff inledning på året

Trots att vinterförhållandena var bland de svåraste på många år och kommunikationen har brustit, har vi sett en stark efterfrågan på tågresor och en positiv resandetrend under det första tertialet 2024.

Läs mer
Just nu

Rekordresande visar på stark vilja att åka tåg

Resandet tog under året ett rejält kliv uppåt på många håll i Norrtågland och efterfrågan på att resa med tåg var stor. Efter årets slut kan vi konstatera att resandet 2023 var på rekordnivå.

Läs mer
Just nu

Banarbeten och stora nederbördsmängder påverkade trafiken

Trafikkvaliteten har under året utmanats av försenade banarbeten, fordonsbrist och infrastrukturskador till följd av svåra väderförhållanden.

Läs mer
Uppdaterad:

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link