Ökat resande är vårt bästa betyg

Hög kvalitet ger ökat resande

Genom att leverera hög kvalitet med god punktlighet på regionaltrafiken skapar vi nöjdare kunder och en positiv utveckling av antalet resenärer vilket leder till vinster för såväl klimat som samhälle.

Resenären är själva grundförutsättningen för att kunna bedriva tågtrafik i Norrtågland. Genom att förstå resenärens olika behov och önskningar, i dag och i morgon, kan Norrtåg AB verka aktivt för att underlätta resenärens hela resa och därmed öka resandet.

Norrtåg AB följer varje månad upp resandeutvecklingen på samtliga linjer. Det är ett av bolagets viktigaste mått, och innan coronapandemin bröt ut såg vi en kraftig resandeökning.

Resenärer har i flera år uppgett miljön som det främsta skälet till att man väljer kollektivtrafiken. Att resa med tåg skapar samhällsvinster och är hälsosamt för både människa, miljö och klimat.

Vår uppfattning är att resandet kommer att återgå till den positiva resandeutveckling som vi såg i början av 2020.

Just nu levererar regionaltrafiken såhär:

85 %

Punktlighet RT+5 i december

93 %

Punktlighet RT+15 i december

123 K

Resor i december

Fördjupa dig i våra kvalitetsrapporter
och NKI-undersökningar

Just nu

Ökad trygghet bland Norrtågs resenärer

Norrtåg har de senaste åren arbetat för att öka tryggheten på tågen, något som nu har gett resultat. I en undersökning genomförd av Trafikverket 2022, framgår det att 90% känner sig trygga och säkra på samtliga sträckor där resenärerna blivit tillfrågade.

Läs mer
Just nu

Växlar, väder och vintertåg

Vi kan alla relatera till irritationen som uppstår när tåg är försenade. Men vad beror egentligen förseningarna på och varför är det fler förseningar på vintern? Vi har djupdykt i frågan och pratat med Linus Åkerlind som är teknisk chef på Norrtåg AB.

Läs mer
Uppdaterad:

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link