Ökat resande är vårt bästa betyg

Hög kvalitet ger ökat resande

Genom att leverera hög kvalitet med god punktlighet på regionaltrafiken skapar vi nöjdare kunder och en positiv utveckling av antalet resenärer vilket leder till vinster för såväl klimat som samhälle.

Resenären är själva grundförutsättningen för att kunna bedriva tågtrafik i Norrtågland. Genom att förstå resenärens olika behov och önskningar, i dag och i morgon, kan Norrtåg AB verka aktivt för att underlätta resenärens hela resa och därmed öka resandet.

Norrtåg AB följer varje månad upp resandeutvecklingen på samtliga linjer. Det är ett av bolagets viktigaste mått, och efter nedgången under pandemin vi ser en kraftig resandeökning och vilja att resa med tåg.

Norrtågs resenärer uppger att det främsta skälet till att de väljer tåget är att det är det mest bekväma resealternativet. Många tycker att tåget är ett tryggt och säkert sätt att resa, framför allt vintertid då det är mörkt och halt väglag. Även miljön är ett viktigt skäl till att man väljer att resa med Norrtåg.

Att resa med tåg skapar samhällsvinster och är hälsosamt för både människa, miljö och klimat.

Just nu levererar regionaltrafiken såhär:

91 %

Punktlighet RT+5 i april

97 %

Punktlighet RT+15 i april

129 K

Resor i april

Fördjupa dig i våra kvalitetsrapporter
och NKI-undersökningar

Hållbara tåget

Full flexibilitet när du reser med Norrtåg

Norrtåg satsar på att skapa full flexibilitet och inkluderar nu återbetalningsskydd i biljettpriset. Det innebär att du som köper en enkelbiljett med Norrtåg kan avboka din resa fram till tågets avgång och få hela summan tillbaka.

Läs mer
Just nu

Högsta resandet någonsin inleder 2023

Efter tre år av resandesiffror påverkade av coronapandemin är det glädjande att se en riktigt stark inledning på 2023.

Läs mer
Just nu

Norrtågs vd slutar hösten 2023

Maria Höglander meddelar att hon lämnar som vd för Norrtåg AB hösten 2023, efter 15 år på posten och en fördubbling av resande och omsättning.

Läs mer
Just nu

Utan Olle inget Norrtåg

Man skulle kunna säga att: Utan Olle inget Norrtåg. Olle Tiderman har varit med sedan starten och varit högst bidragande och drivande i att skapa det som idag är Norrtåg. Vi har pratat med Olle och fått en tillbakablick på hans karriär och hur Norrtåg kom till.

Läs mer
Just nu

KFUM Umeå väljer Norrtåg för lagresor

Ungdomsrörelsen KFUM Umeå har över 1000 medlemmar och bedriver bland annat idrottsverksamhet i basket, volleyboll och klättring. De inleder nu ett samarbete med Norrtåg och operatören Vy där de i utbyte mot reducerade priser ska hjälpa till att utveckla erbjudandet för gruppresor med tåg.

Läs mer
Uppdaterad:

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link