Vi mäter regelbundet kvalitet och resande

Kvalitetsrapport Norrtåg AB T2 2021

Under andra tertialet är resandet med Norrtåg 11 procent högre än i fjol. Skillnaden i resande jämfört med 2019, då resandet var normalt, har stadigt minskat under året, från -66 procent i januari till -41 procent i augusti. Detta visar att resenärerna sakta börja återvända.

Läs hela rapporten

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link