1 miljon resenärer på Botniabanan i år!

20 december, 2017

Pressmeddelande: 1 miljon resenärer på Botniabanan i år!

På onsdag, 20 december, reser den miljonte resenären på sträckan Sundsvall-
Umeå för år 2017. Norrtåg och SJ har då tillsammans samlat en miljon resenärer
under 2017 på de dagtåg som trafikerar Botniabanan. För Norrtågs del handlar
det om tågen som trafikerar Sundvall-Umeå tor och Nordmaling-Umeå tor.
För att fira bjuder Norrtåg AB alla sina resenärer på sträckan på lussebullar under
onsdagen.

– Det är glädjande att se att intresset fortsätter att växa. Det visar att så länge
möjligheterna finns så kommer fler och fler att välja det klimatsmarta
alternativet. Vi är övertygade om att vi når en miljon resenärer ännu tidigare
nästa år, säger Olle Tiderman, Teknisk chef Norrtåg AB
– Konkurrensen mellan SJ och Norrtåg har stärkt tåget som resealternativ och
på så sätt lockat fler resenärer till oss båda. Vi kompletterar varandra bra och
det är viktigt att både vi och SJ ser till att det som helhet fungerar även i
framtiden, säger Olle Tiderman, teknisk chef

För ytterligare kommentarer, kontakta
Olle Tiderman, Teknisk chef
070-345 09 72

Norrtåg AB
X