Platsutveckling går hand i hand med tåget

Faktum är att arbetet med att utveckla attraktiva platser består av många olika aktörer som behöver dra åt samma håll för att verkligen göra skillnad. Det vi vet är att med tågtillgänglighet på en ort skapas goda förutsättningar att vända negativa utvecklingstrender i form av utflyttning och sjunkande fastighetspriser.

Under många år har trenden varit tydlig att flyttlassen går till större städer. Men på senare år, och i kölvattnet av pandemin, har många börjat omvärdera vad man värdesätter i livet och vart man vill bo. Byasamhället och landsbygden upplever ett uppsving.

En tågstation på en ort bidrar ordentligt till att bredda möjligheterna för såväl individer som företagare på orten. Men det räcker inte för att vända en orts utvecklingskurva, det krävs ett gemensamt arbete av såväl näringsliv och offentlig sektor som ideellt för att bygga en attraktiv plats.

Faktum är att det finns allt att vinna på att satsa lokalt och arbeta tillsammans: människor vill bo på en plats där det finns en tro på att orten lever och mår bra även i framtiden. Möjligheten att åka tåg till en plats en sådan signal, som också påverkar fastighetspriser positivt, vilket ger bättre möjligheter för de som vill finansiera ett nytt boende.

Vi brinner för att inkludera fler platser i vårt tågnät, och vi vill gärna arbeta tillsammans med dig som brinner för platsutveckling. För även om tåget inte löser allt, så skapar det starka fördelar för såväl inflyttare som nya etableringar.

Framtidstro

Pendlingsmöjligheter från Haparanda

Under 2021 startade persontrafiken upp på Haparandabanan och skapar nya pendlingsmöjligheter till boende längs linjen. För den som bor i Haparanda går det nu att ta tåget till jobbet i Luleå, samtidigt som handelsområdena kring Haparanda nu kan nås söderifrån på ett hållbart sätt.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link