Friskare medborgare och en hälsosam planet

Tågets klimatfördelar i det stora perspektivet är såklart ett starkt argument för att satsa på mer tågtillgänglighet. Men den som väljer tåg istället för bil i sin pendling bidrar också till att den lokala naturen mår bättre med minskade trafikutsläpp och bättre luftkvalitet.

Norrtågland är en vacker plats att bo på, och vi vill tillsammans med alla som bor här vara med och arbeta för att vi ska ta hand om naturen och klimatet på bästa sett. Att välja tåget och åka kollektivt spelar stor roll.

Det är också ett bra sätt att se efter sin egen hälsa och sina närmaste. Att resa med tåg minska olycksrisken och ger möjlighet att hålla fullt fokus på arbete, plugg eller att bara slappna av längs vägen medan någon annan tryggt styr mot slutdestinationen.

Att skapa en stressfri väg till arbete eller skola är bra för både kropp och knopp. Och pendlare är mer benägna att få in sin vardagsmotion på väg till och från stationen. Kanske kan också din arbetsgivare låta dig börja räkna din arbetstid redan på tåget?

Viktiga insatser som vi gärna samarbetar kring är att underlätta för alla som väljer att pendla med tåg. Vi arbetar nära andra kollektivtrafikaktörer för att matcha pendling med tåget. Men här finns också annat att göra, som att bygga vädersäkrade pendlingsparkeringar för cyklister.

Förändringsresan

Restid = arbetstid testas i Norrbotten

Under två månader testar arbetsplatser att ta tåget (och parkera bilen) för tjänsteresor och jobbpendling i Norrbotten, för att göra en insats för både miljö och arbetstid. Projektet drivs av RKM, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten, i samarbete med Norrtåg. 

Över 20 företag deltar i Förändringsresan som pågår under första delen av 2022. 

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link