Regionaltåget skapar bättre kompetensförsörjning

Med stora investeringar i norra Sverige, tillsammans med nya etableringar inom den gröna industriomställningen, finns det de närmaste åren ett stort behov av ny kompetens i regionen. Tack vare regionaltåget kan upptagningsområdet för nya medarbetare utökas, och den som väljer att flytta till region får större valfrihet när man väljer bostadsort i förhållande till arbetsort.

Möjligheten att pendla till jobb och studier öppnar upp möjligheter för individer att utvecklas genom nya jobbmöjligheter och studier på andra platser än bostadsorten.

I ett större perspektiv skapar det också möjligheter att tänka bredare kring kompetensförsörjning och rekrytering. När nya etableringar söker sig till Norrtågland kan vi bidra till att synliggöra var de kan hämta sin kompetens inom ett rimligt pendlingsavstånd.

Regionaltåget skapar också möjligheter för det enskilda företaget att stärka sin hållbarhetsprofil och bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Här hjälper vi gärna till med material kring konkret underlag på klimatvinster och sätt att skapa incitament för medarbetarna att välja tåget.

Vi har en stark tro på regionens hållbara framtid. Och vi vill gärna vara med och bygga den tillsammans med dig som också brinner för regional utveckling.

kompetens

Förändringsresan ska få fler att välja tåget

Efter positiva resultat under testning i Norrbotten arbetar vi nu vidare med Förändringsresan tillsammans med Vy. Nu finns möjlighet för såväl företag som organisationer att göra tågresor till en självklar del av hållbarhetsarbetet. För att möjliggöra för en större förändring ingår både Nattåget Norrland och Norrtågs regionala sträckor i arbetet.

Kompetens

Samarbeta kring hållbarhetspolicy

Funderar du på hur ni kan utveckla ert hållbarhetsarbete kopplat till resande? Behöver du verktyg för att beräkna era klimatvinster när ni styr om resande till tåget? Kontakta oss för samarbeten kring hållbarhetsfrågor och resande!

Kompetens

Restid = arbetstid testas i Norrbotten

Under början av 2022 genomförde RKM ett test i Norrbotten där utvalda företag lät sina medarbetare räkna såväl tjänsteresor som pendling till och från arbete som arbetstid under förutsättningen att de väljer att resan med tåg istället för bil. Projektet gav mycket goda resultat och har bidragit med insikter som ligger till grund för fortsatt arbete med att flytta pendling från bil till tåg.

Valfrihet stärker regionens erbjudande

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link