Norrtåg samordnar tidtabellsarbetet

Norrtåg AB samordnar de fyra nordligaste länens arbete för att utveckla tågtrafiken, både på kort och lång sikt. Här samlar vi material och information om förslag och dialog inför kommande tidtabell.

Arbetet med tidtabeller

Tågtrafiken styrs av en gemensam tidtabell där alla tåg och alla rörelser på rälsen i Sverige ska samsas. För att få ihop detta har Trafikverket ett övergripande ansvar och för det en fastställd process med ansökan, planering, prioritering och förhandling mellan alla parter. Resultatet blir de tider tågen sedan avgår och ankommer på varje station.

Tidtabellen byts en söndag i december och gäller ett år framåt. Norrtågs uppgift är att senast i mars lämna över vårt önskemål på tider till operatören som sedan lämnar det till Trafikverket. Trafikverkets färdiga tidtabell presenteras sedan i september–november. Här publicerar vi de presentationer och förslag som vi arbetar med inför tidtabellen.

Har du förslag och inspel på tidtabellen?
Kontakta Martin Högqvist

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link