Tågstrategi och tidtabellsprocess

Norrtåg AB samordnar de fyra nordligaste länens arbete för att utveckla tågtrafiken, både på kort och lång sikt. På kortare sikt handlar det om nästa års tidtabell och på längre sikt kommande upphandling och Norrtåg 2035 – En tågstrategi. Här samlar vi material och information om förslag och dialog.

Arbetet med tidtabeller

Tågtrafiken styrs av en gemensam tidtabell där alla tåg och alla rörelser på rälsen i Sverige ska samsas. För att få ihop detta har Trafikverket ett övergripande ansvar och för det en fastställd process med ansökan, planering, prioritering och förhandling mellan alla parter. Resultatet blir de tider tågen sedan avgår och ankommer på varje station.

Tidtabellen byts en söndag i december och gäller ett år framåt. Norrtågs uppgift är att senast i mars lämna över vårt önskemål på tider till operatören som sedan lämnar det till Trafikverket. Trafikverkets färdiga tidtabell presenteras sedan i september–november. Här publicerar vi de presentationer och förslag som vi arbetar med inför tidtabellen.

Har du förslag och inspel på tidtabellen?
Kontakta Joakim Berg

Arbetet med tågstrategin

Norra Sverige står inför en snabb och expansiv utveckling de kommande åren. Samtidigt förbättras nu infrastrukturen i stora delar av Norrtågland vilket kommer att helt förändra arbetsmarknadsregioner och tillgängligheten i alla län. Tillsammans med elektrifiering av järnvägen både i Norge och Finland öppnas helt nya möjligheter att resa med tåg.

Norrtåg har efter 10 år i trafik nått de flesta målen som sattes upp när trafiken startades. Det, i kombination med den utveckling som nu sker, innebär att Norrtåg behöver ta fram en ny vision om tågets roll i en ganska nära framtid för Norrtågland. Här publicerar vi de presentationer och rapporter som vi tar fram som underlag till den kommande tågstrategin.

Har du förslag, frågor eller inspel till tågstrategin?
Kontakta Olle Tiderman

Norrtåg 2035 – En tågstrategi

Ta del av presentationen

2022

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link