80 km spårbyte nästan klart

  • Trafikverket har meddelat att natten mot 5 oktober slutfördes årets spårbytesarbeten på sträckan Boden-Bastuträsk och därmed är 80 km spårbyten klara. Återstår gör en del justeringsarbeten som eventuellt inte kommer att hinnas utföras i år. Detta bedöms dock inte få någon effekt på tågens hastighet utan en återställning av merparten av den 170 km långa sträckan är nu klar och banan ska nu kunna återställas till en normal hastighet. Norrtåg har sedan januari 2014 tvingats köra med kraftigt reducerad hastighet (70-90 km/h). Nu siktas dock ett ljus i tunneln.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link