84 % av resenärerna har ett bra helhetsintryck av Norrtåg

Under mars och april månad har Norrtåg fångat upp resenärers synpunkter och kommentarer, genom NKI och Resevaneundersökning som skett ombord på samtliga sträckor. Mätningar har genomförts av ett externt undersökningsföretag. Resenärerna har genom enkätsvar ombord på tåget lämnat sina synpunkter och kommentarer. Mätningarna av resenärernas uppfattning om Norrtåg är breda och på så vis kan vi fånga upp alla nyanser i hur de upplever sin tågresa. I genomförda NKI-undersökningar beaktar vi särskilt resenärernas totala omdöme liksom delkomponenterna komfort, bemötande, trygghet ombord, information och punktlighet.

 

Frågorna täcker in från att köpa biljett, ombordstigning, skyltning ombord och på perrong, trygghet och service ombord, komfort, städning, värme och ventilation, bagagemöjligheter, punktlighet samt resenärens helhetsintryck. Skalan är mellan 1 -7 där 7 är mycket nöjd.

 

Kundnöjdheten är i överlag god. På de två stora sträckorna Umeå-Sundsvall och Sundsvall-Storlien är helhetsintrycket 82 % resp. 81 %. Upplevelsen av komfort har stor inverkan på trivseln för resenären, en försämring från föregående år, men fortfarande väldigt bra. Positivt är att vi på tre sträckor har ett förbättrat index. På sträckan Umeå-Vännäs har NKI ökat från 65 % till 88 % på helhetsintrycket. En bidragande orsak är förbättrade tåg. X11 har under senaste halvåret varit på upprustning vilket medfört en ökad komfort ombord. Snygga och rena tåg ger bra återkoppling från våra resenärer. Trots ett minskat utbud på sträckan Umeå-Luleå och en försämrad restid så är kundernas helhetsintryck fortsatt 83 % för sträckan.

 

Detta är ett urklipp från Norrtågs kvalitetsrapport som du hittar i sin helhet här 

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link