Ändrade tågtider – för att bättre passa sjukhusanställda

Norrlands universitetssjukhus. Foto: Region Västerbotten

Efter en undersökning av arbetstiderna på Norrlands Universitetssjukhus i relation till tågtidtabellen, ändrar nu Norrtåg flera avgångar. Förhoppningen är att fler medarbetare på NUS ska välja att ställa bilen och resa klimatsmart

Norrlands Universitetssjukhus är en stor arbetsgivare i Umeå och många pendlar till och från sjukhuset på daglig basis. Tidigare har inte alla medarbetare haft möjlighet att ta tåget till alla sina skift, då avgångarna inte passat arbetstiderna. Men efter en undersökning som Norrtåg genomfört tillsammans med sjukhuset ändras nu flera avgångar, så att fler anställda kan ta sig med tåg till skiften på veckodagar. I enkätundersökningen, som skickades till de flesta enheter på Norrlands universitetssjukhus, har avdelningarna fått berätta om hur deras arbetstider ser ut och vilka tider de önskar att tågen ankommer och avgår.  Resultatet har sedan legat till grund för flera ändringar gällande tågavångarna i Umeå.

– Universitetssjukhuset har ca 6000 anställda och många av dem reser med oss i dagsläget. Men undersökningen visade att det främst är dem som jobbar förmiddagspass som har haft möjlighet att ta tåget. Tågtiderna har inte passat särskilt bra för de andra skiften, därför valde vi att justera tidtabellen efter arbetstiderna. För många pendlare innebär det nu väldigt stora tidsbesparingar ställa bilen och hoppa på tåget, säger Joakim Berg, Marknad- och kommunikationschef på Norrtåg AB.

Norrtågs förhoppningar är att detta också kommer underlätta för sjukhuset att rekrytera då fler kan ta sig till jobbet utan bil.  Det kommer också hjälpa nuvarande personal att spara tid och resa klimatsmart. Utöver de ändrade tågtiderna från Umeå utökar även Norrtåg trafiken till och från Luleå, vilket innebär utökade möjligheter för besökare och patienter att åka norrut även på eftermiddagen.

– Vi är alltid öppna för dialoger med större arbetsplatser, det är ett bra sätt för oss att utveckla tågtrafiken så att den ökar till högre tillgänglighet i praktiken. Vi förväntar oss inte att folk ska överge bilen helt i första skedet. Men byter man ut några av sina resor så har vi kommit en bra bit på vägen, och för individen innebär det snabbt en ekonomisk besparing. Men det är såklart en viktig förutsättning att tågtiderna passar ens vardagsliv, avslutar Joakim.

Anpassningen till skifttider på NUS ger även en ny möjlighet att ankomma innan 08.30 till Nordmaling och innan 09 till Örnsköldsvik.  Förhoppningsvis ger det ytterligare en morgonavgång att välja mellan för de som jobbar i Nordmaling och Örnsköldsvik och kan flexa.

Är du ett större företag och vill komma i kontakt med oss. Vi tar tacksamt emot förslag och synpunkter. Hör av dig till joakim.berg@norrtåg.se

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link