Starkt förtroende för Norrtåg AB

På årsstämman för Norrtåg AB blev styrelsen omvald för ytterligare ett år och Norrtågs ägare kunde fastställa ett årsbokslut med en fortsatt positiv utveckling gällande bolagets mål.

– Efter bara 10 år har vi byggt upp en oerhört stark verksamhet. Nu är Norrtåg den kraft som utvecklar våra regioner som vi pratade och drömde om när idén om en egen tågtrafik föddes i början på 2000-talet. Vi i styrelsen är stolta över vad vi har gjort och gör. Vår stabilitet gör att vi kan fortsätta att lägga kraft på att fortsätta utveckla Norrtågstrafiken och våra regioner, säger Elvy Söderström, omvald ordförande för Norrtåg AB.

Styrelsen består av två representanter och en ersättare som nomineras av regionen eller kollektivtrafikmyndigheten i de fyra nordligaste länen. Ordinarie ledamöter valda på årsstämman är Nils-Olov Lindfors (C) och Anders Öberg (S), Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten, Thommy Bäckström (L) och Stig-Lennart Karlsson (S), Region Västerbotten, Elvy Söderström (S), Jonny Lundin (C), Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, Karin Ekblom (M) och Anton Hammar (S), Region Jämtland Härjedalen

Ersättare är Lenita Ericson (S), Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten, Rikard Carstedt (S), Region Västerbotten, Johannes Andersson (C), Region Jämtland Härjedalen och Per Wahlberg (M), Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland.

Ordförande i styrelsen är Elvy Söderström och vice ordförande är Nils-Olov Lindfors.

2019 års resultat är en kraftig resandeökning och förbättrad kvalité inom regularitet, punktlighet och resenärernas nöjdhet, Nöjdkundhetsindex. Det innebar att årsstämman kunde besluta om en årsredovisning där måltalen för 2019 till stor del uppfyllts.

Urval ur måltal för 2019:

MålMål för 2019Utfall 2019
NKI helhetsintryck90 %84 % (+18 jmf 2018)
Regularitet95 %96 % (operatörsberoende)
Punktlighet92 %98 % (operatörsberoende)
Resandeutveckling (årligen)+ 2 % + 9 %
Känna till varumärket60 %95 %
Positivt inställda till Norrtåg60 %39 %

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link