Banarbete mellan Övik och Sundsvall påverkar Norrtågstrafiken

Från och med den 26e september till och med den 7e oktober kommer Trafikverket att utföra banarnbeten mellan Örnsköldsvik och Sundsvall. Banarbetet kommer leda till en bättre trafiksituation på sikt, men under perioden kommer många pendlare att påverkas.  

Resenärerna rekommenderas att gå in på Norrtågs hemsida för att få aktuell information om en specifik avgång. Under trafikinformation och pågående banarbeten finns även information om de ersättningsbussar som kommer trafikera sträckorna.    

– Efter Corona har vi haft en stark resandeökning och det är tydligt att allt fler väljer tåget. Vi ser därför positivt på Trafikverkets arbete för att få en bättre infrastruktur så att vi fortsatt kan leverera en bra trafik, säger Joakim Berg, Marknads- och kommunikationschef på Norrtåg AB. För att underlätta för våra resenärer under denna period har vi satt in ersättningsbuss på flertalet av de berörda avgångarna vilket finns upplagt på Norrtågs hemsida.  

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link