Banarbeten för färre störningar

Denna sommar och de som kommer därefter kommer att innebära fler planerade avstängningar än tidigare. Anledningen är Trafikverkets utökade utrymme att rusta upp järnvägen. Åtgärder som innebär stora störningar när de genomförs men som leder till klart färre störningar på sikt.

Första avstängningen för sommaren blir den 13 till 17 maj på Mittbanan.

Se aktuell trafikinformation och information om kommande banarbeten här: https://www.norrtag.se/trafikinformation/

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link