Trafikverket utför banarbeten för en mer robust järnväg – innebär störningar på kort sikt

Just nu genomför Trafikverket ett stort antal förbättringar av järnvägen i norr. Främst är det Ostkustbanan, Ådalsbanan och Mittbanan som åtgärdas men även Tvärbanan och Botniabanan påverkas av arbeten. Åtgärderna är viktiga för järnvägens funktion men innebär störningar i trafiken på kort sikt.

Under tiden banarbeten pågår ersätts en del tågavgångar med buss.
Läs mer om hur detta påverkar Norrtågstrafiken under september och oktober och vilka avgångar som ersätts med buss på norrtag.se/trafikinformation

Eller trafikverket.se/trafikinformation/tag för information om en resa i närtid.

Läs mer om de banarbeten som genomförs på trafikverket.se

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link