Ska ta fram förslag till nationell plan


En plan för hur järnvägen i norra Sverige ska byggas ut och möjlighet till medfinansiering från EU två viktiga aspekter nu när Trafikverket ska ta fram nytt förslag till prioriterade åtgärder kommande 12 år. De får uppdraget efter att Riksdagen den 22 juni har fattat beslut om de ekonomiska ramarna för den nationella transportinfrastrukturplaneringen 2022–2033.

Direktivet ska nu analyseras av Trafikverket innan planrevideringsarbetet kan påbörjas. Likt tidigare revideringar överstiger efterfrågan på åtgärder de ekonomiska ramarna och enligt Trafikverket kommer arbetet att handla om hårda prioriteringar.

Bland de åtgärder som Trafikverket tittar på återfinns avgörande satsningar för Norrtåg, såsom färdigställande av Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan, dubbelspår på Malmbanan, Linjerätning vid Erikslund på Mittbanan och elektrifiering av Tvärbanan Hällnäs-Lycksele.

Revideringsarbetet ska redovisas till regeringen den 30 november samtidigt som planförslaget går ut på extern remiss. Synpunkter på denna ska lämnas in till regeringen senast den 28 februari 2022. Under våren 2022 beslutar regeringen om innehållet i nationell plan.

Läs mer på Trafikverkets hemsida.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link