Nya möjligheter med nytt biljettsystem

Under våren har stora delar av Sveriges tågbransch genomgått ett byte av biljettsystem. För Norrtågs del har det medfört tillfälliga pauser i försäljningen av vissa biljettyper. Norrtåg arbetar för att säkerställa en smidig biljettförsäljning och ser fram emot de möjligheter som det nya systemet erbjuder.

Foto: Brightnest

De första biljetterna i det nya systemet släpptes i början av maj, och den uppmärksamme har märkt att bokningssidan på norrtag.se även har fått ett nytt utseende.

Under en övergångsperiod pausades försäljningen av vissa av Norrtågs biljettyper:

  • Periodkort: Försäljningen pausades mellan den 17 maj och den 3 juni. Periodkort köpta innan den 17 maj har kunnat användas under hela kortets giltighetsperiod. Från den 4 juni kan nya periodkort köpas i Vy-appen. Dessa kort kommer att godtas som biljett från köptillfället och valideras visuellt av tågvärden ombord. Periodkortet är sedan giltigt i 30 dagar från den 4 juni.
  • Flexbiljett: Försäljningen av flexbiljetter har pausats och återupptas i höst. Flexbiljetter som är köpta via norrtag.se kan inte längre användas.

Under övergången till det nya biljettsystemet har Norrtågs högsta prioritet varit att säkra försäljningen, vilket innebär att biljetter har släppts med olika lång framförhållning.

Norrtåg arbetar kontinuerligt för att göra det så enkelt som möjligt för resenären och säkra försäljningen under övergångsperioden av biljettsystembytet, som tågbranschen i hela Sverige är berörd av.

– Möjligheterna med ett nytt biljettsystem är stora och vi ser därför fram emot att bytet genomförs och att nya rutiner och system kommer på plats och kan nyttjas fullt ut, för att vi framöver ska ha möjlighet att utveckla Norrtågs biljettförsäljning och erbjuda våra resenärer bra och attraktiva produkter, säger Teresa Bergner, marknads- och försäljningschef på Norrtåg.

På norrtag.se finns biljetter släppta till och med den 30 juni. Resor fram till den 15 september finns till försäljning i Vy-appen, på vy.se och sj.se.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link