Hjältar med blykoll på hjulunderhåll

Norrtåg, Vy Tåg och Euromaint har bildat en gemensam hjulgrupp som följer upp och analyserar hjulslitaget och fattar beslut gällande hjulunderhållet. Det har gjort att störningarna i tågtrafiken på grund av sådana fel nu är obefintliga.  

Det här är en artikel från Trafikverket.

Sedan några år tillbaka arbetar Norrtåg i samarbete med sin operatör Vy Tåg och underhållsleverantör Euromaint systematiskt med att övervaka hjulen på alla sina tåg för att slippa hjulskador.

– Den största nyttan med att jobba med hjulskador strategiskt är att tågen kan gå utan störningar, vår verkstad kan planera sin verksamhet och slipper ägna sig åt brandsläckningar säger Håkan Jarl, fordonscontroller på Norrtåg.

Det börjande med ett e-pilotprojekt i samarbete med bland andra Luleå Universitet och Järnvägstekniskt centrum för att testa om Trafikverkets hjulskadedetektorer kunde användas förebyggande för att få koll på grejorna. Svarvprogrammet som hjulgruppen tagit fram innebär att hjulen på alla fordon svarvas tre gånger per år.

– Hjulskador är dyrt och det är mycket pengar att spara in om man lyckas. Vi har blykoll på våra hjul, vi vet exakt när vi måste byta ett hjul och vi har ökat hållbarheten på hjulen med mer än 50 % genom vårt förebyggande och strategiska hjulskadearbete, säger Håkan Jarl.

Håkan Jarl tipsar om att skaffa en hjulstrategi baserat på din egen verksamhets historiska data; håll koll på och följ upp alla fakta om din fordonsparks hjulstatus. Tänk på att materialet i hjulen beter sig olika beroende på årstid och anpassa din strategi utefter det.

– En hjulstrategi hjälper dig inte bara att minska störningarna utan förlänger också livslängden på hjulen, det lönar sig att lägga tid på att kraftsamla och arbeta systematiskt med det här! avslutar Håkan.

Det här är ett utdrag från en längre artikel som finns att läsa i sin helhet på Trafikverkets hemsida.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link