Botniabanan 5 år!

Den 28 augusti 2010 invigdes Botniabanan och fredag den 28 augusti 2015 firar vi femårsjubileum för trafiken på banan. En bana där det nu görs närmare 1,3 miljoner resor per år! Det har stundtals varit en tuff start med de inledande problemen med nya signalsystemet ERTMS och Ådalsbanans försening med ett och ett halvt år. De senaste åren har dock utvecklingen pekat rakt uppåt både avseende resande och trafikkvalitet. Kvaliteten på trafiken har förbättrats kraftigt och andelen inställda tåg ligger på ca 0,3 % och punktligheten på ca 98 %. Detta är mycket bra siffror.

– Botniabanan är en succé! Att över en miljon resor görs årligen är inget annat än en succé. Nu njuter vi av framgången och ber att få gratulera Sverige till en så smart och viktig investering och som femårs-present erbjuder vi Sverige att fortsätta att investera i den Botniska korridoren. Med dubbelspår mellan Gävle och Härnösand och Norrbotniabanan kan vi ta nästa steg i utvecklingen och i större utsträckning nyttja norra Sveriges potential, säger Norrtågs ordförande Elvy Söderström.

– Botniabanan har fått en avgörande betydelse för vår region och är en bra början på bygget av bättre kommunikationer i hela landet, där Norrbotniabanan är ett lika självklart nästa steg, säger regionrådet Erik Bergkvist Region Västerbotten.

– Vår regionala utveckling är nära kopplad till att kunna bo och arbeta inom en större region, säger landstingsrådet Elisabet Strömqvist Landstinget Västernorrland.

– Tågtrafiken på Botniabanan är ett utmärkt exempel på hur en region kan knytas ihop och expandera tillsammans, säger kommunalrådet Hans Lindberg Umeå kommun

– Bra förbindelser med tåg både norrut och söderut är en av de viktigaste utvecklingsfrågorna för Nordmaling, säger kommunalrådet Madelaine Jakobsson Nordmaling.

– Örnsköldsvik blommar och Botniabanan var startskottet till denna positiva utveckling, säger Glenn Nordlund kommunalråd Örnsköldsviks kommun.

Norrtåg och berörda kommuner firar tillsammans med några av de över en miljon resenärer per år som reser på Botniabanan genom att bjuda på en ”botniabanan” på några av stationerna längs sträckan Umeå – Örnsköldsvik.

För ytterligare kommentarer, kontakta:
Elvy Söderström 070-55 88 157
Madelaine Jakobsson 070-290 74 01
Elisabeth Strömqvist, 070-349 81 70
Erik Bergkvist, 070-618 68 55
Glenn Nordlund, 0660 – 881 53

För tid och plats för utdelning av ”botniabananer” och samtal med resenärer, kontakta Julia Franklin, Norrtåg, 070 235 14 07, julia.franklin@norrtag.se

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link