Bra resande trots utmaningar i trafiken

Det har hittills varit ett starkt resande med Norrtåg i år, trots utmaningar med banarbete och sena biljettsläpp. En sommar med relativt stabilt väder avslutades med stormen Hans som medförde stora problem på infrastrukturen, vilket påverkade trafiken och resandet i augusti.

Resandet har under året legat stadigt över föregående års resande. När vi jämför med 2019 års resande är vi uppe i samma nivå på totalen, men det varierar något från månad till månad. Utfallet ackumulerat augusti var två procent över prognos. Resandet under andra tertialet gick ned något under sommaren jämfört med 2022, vilket har flera förklaringar; banarbeten, sena biljettsläpp och sämre väder. I maj och juni utfördes en stor mängd banarbeten på framför allt Botniabanan och Mittbanan, vilket påverkade resandet på banan, men även norrut då banarbete påverkar och får följdeffekter på övrig trafik och därmed resande. 

Tågsemesterkortet uppskattat hos resenärerna

Tågsemesterkortet har under sommaren varit uppskattat hos resenärerna och vi har blivit omnämnda i sociala medier när folk har rest på tågsemester med Norrtåg. Totalt såldes 2 072 tågsemesterkort under perioden den 12 juni till och med den 13 augusti. Försäljningen av tågsemesterkortet föregående år var inte lika hög, då vi under den perioden erbjöd halva priset på enkelbiljetter för att öka resandet efter pandemin. När vi jämför årets sommarmånader ligger vi något under 2022 och 2019 och en stor förklaring till det är, som nämnt ovan, det sena biljettsläppet före sommaren. Tågsemesterkortet medger fritt resande med Norrtåg under två veckor och resan behöver inte bokas i förväg.

Sen banarbetsplanering medförde sena biljettsläpp

Inför banarbetsperioden i maj blev det ytterligare bekymmer med Trafikverkets nya system (MPK) som inte kunde generera fastställda tider för banarbeten, vilket innebar svårigheter för tågtrafiken och skapade förseningar. Detta innebar att tågbiljetter och tågtider under en tid i maj släpptes dag för dag. Fokus hos operatören var att hitta ett arbetssätt för att kunna släppa så många biljetter som möjligt så fort som möjligt, utifrån det underlag vi har fått från Trafikverket. I slutet av augusti kunde vi släppa biljetter för hela hösten, fram till tidtabellskiftet (T24) i december.

Problem i trafiken under stormen Hans

Efter en ovanligt torr och varm inledning av sommaren tog vädret en vändning och blev fortsättningsvis ovanligt blött och svalt för årstiden, vilket kan ha påverkat det långväga resandet med tåg. Ovädret Hans, som drog in över Sverige 6–11 augusti, orsakade många problem och skador i infrastrukturen och på flera håll stoppades tågtrafiken. För Norrtågs del var det främst trafiken på Mittbanan och Botniabanan som drabbades. Höga flöden ledde till översvämningar och underminerade banvallen till den grad att ett persontåg spårade ur mellan Iggesund och Hudiksvall den 7 augusti (annan operatör). Tågurspårningen fick till följd att bansträckan mellan Hudiksvall och Söderhamn var stängd i över en vecka. Även om Norrtåg inte trafikerar sträckan får sådana händelser effekter på trafiken och resandet norrut. Jordskred i Åre och nedfallande träd på banan mellan Bräcke och Östersund drog med sig kontaktledningar och sträckan mellan Östersund och Duved fick stängas på grund av höga vattenflöden. 

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link