Bredare rekryteringsmöjligheter med tågpendling

Just nu pågår en omfattande satsning på att öka antalet resande med tåget mellan Umeå och Vännäs/Vindeln. En av anledningarna är att potentialen finns där i form av många dagliga resande på sträckan, men få väljer tåget. Genom att visualisera pendlingstiden mellan olika tågorter vill Norrtåg få fler att tänka bredare kring såväl arbetspendling som rekrytering.

– Vi tror att vi är i början av en beteendeförändring i norra Sverige där allt fler upptäcker fördelarna med regionaltåget, men för att bli ett mer självklart alternativ arbetar vi på flera fronter för att visa på tågtillgängligheten, säger Joakim Berg, Marknad- och kommunikationschef på Norrtåg AB.

Ett rimligt dagligt pendlingsavstånd räknas inom en timme, men med flexiblare arbetsmarknad kan det också vara aktuellt med längre avstånd för tjänstepersoner som inte behöver vara på arbetsplatsen dagligen, eller som kan sköta en del av sitt arbete under restiden. För individen kan nya möjligheter inom arbete eller studier bli tillgängliga utifrån pendling med tåg.

Ett viktigt verktyg i rekryteringsarbetet

Många orter i norra Sverige har en positiv utveckling av arbetsmarknaden, och stora rekryteringsbehov de närmaste åren. Med ett vidgat geografiskt rekryteringsområde öppnas nya möjligheter, både utifrån vart man ska rekrytera ifrån, och vad man kan erbjuda i form av möjliga bostadsorter för inflyttare.

– De som väljer att flytta norrut för att vara delaktiga i den stora omställningen har ofta helt andra preferenser än vad vi är vana vid. Här tror vi att företagen som rekryterar kan dra nytta av att visa på hur tåget sammanlänkar olika orter och ger potential för att välja bredare kring var man vill bosätta sig, säger Joakim.

Även för företag som överväger etableringar kan det vara nyttigt att fundera över vilken kompetens som finns inom pendlingsavstånd i relation till andra fördelar som det kan innebära att investera på en mindre ort. Vännäs har exempelvis en potential på över 86 000 personer i yrkesverksam ålder inom en halvtimmes tågpendling vilket kan bidra till platsens attraktivitet.

– Nu har vi fokuserat på en specifik sträcka mellan Umeå och Vännäs/Vindeln, där vi också för en nära dialog med företrädare för platserna i syfte att stärka dem som tågorter. Men det här är ett arbete som vi tänker fortsätta driva med andra kommuner och platser som vill öka sin attraktivitet, och med företag som har ett växande rekryteringsbehov. Regionaltåget har en viktig roll att fylla i kompetensförsörjningen i norr, och här tror vi att visualiserade arbetsmarknadsregioner hjälper till att visa på möjligheterna, avslutar Joakim.

Är du intresserad av kartor över din arbetsmarknadsregion? Maila Joakim.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link