Det försenade spårbytet Boden-Bastuträsk får konsekvenser

Norrtåg kommer lördag den 13 juni minska trafikutbudet ytterligare på sträckan Luleå-Umeå från fyra till två turer. Norrtåg kommer, tillsammans med SJ Norrlandståg, ha en bra trafik med rimliga restider som ger möjlighet att resa minst två till tre gånger dagligen på sträckan Luleå-Umeå.

Bakgrunden är att Trafikverket i januari 2014 sänkte hastigheten från 160 till 90 km/h på den 17 mil långa sträckan Boden-Bastuträsk beroende på att ett spårbyte bedömdes som akut. Detta medförde att restiderna för Norrtåg förlängdes. Norrtåg minskade då som en följd av detta trafiken mellan Umeå-Luleå från sex till fyra turer per dag.

Trafikverket gav i samband med detta ett löfte om att forcera spårbytet på stambanan och att genomföra merparten av spårbytet under 2015. Mot bakgrund av detta fortsatte Norrtåg vidare i tron att trafiken skulle kunna återgå till normal trafik under hösten 2015. Nu har tydliga besked getts att inga spårbyten alls kommer att genomföras 2015 trots att regeringen kommer att förstärka Trafikverkets underhållsbudget med 620 miljoner kronor i juni. Tidsplanen är fortsatt oklar kring när sträckan kan återfå normala restider.
Nu har dessutom Trafikverket konstaterat en så stor mängd fel på sträckan att hastigheten under en begränsad tidsperiod sänks ytterligare till 70 km/h.

– Vi fokuserar på att tillsammans med SJ Norrlandståg erbjuda ett så bra utbud av resor som möjligt med den infrastruktur som erbjuds, säger Maria Höglander Vd på Norrtåg AB. I det utbud som nu erbjuds kan resenärerna ta sig i båda riktningarna två till tre gånger per dag. Detta är inte så bra som vi vill att det ska se ut men vi tillgodoser det resbehov som finns med rimliga restider i bekväma fordon.

FAKTA

Umeå C – Luleå C (från och med 2015-06-13)
må-fr 06.56 – 11.52 SJ Norrlandståg
må-fr 17.39 – 22.10 Norrtåg
lördag 06.56 – 11.52 SJ Norrlandståg
lördag 15.38 – 20.42 Norrtåg
söndag 06.56 – 11.52 SJ Norrlandståg
söndag 19.14 – 23.29 Norrtåg

 

Luleå C – Umeå C (från och med 2015-06-13)
må-fr 05.51 – 10.06 Norrtåg
må-fr 16.52 – 21.44 SJ Norrlandståg
må-fr 18.37 – 23.37 SJ Norrlandståg
lördag 09.58 – 14.38 Norrtåg
lördag 16.52 – 21.44 SJ Norrlandståg
lördag 18.37 – 23.37 SJ Norrlandståg
söndag 09.30 – 13.54 Norrtåg
söndag 16.52 – 21.44 SJ Norrlandståg
söndag 18.37 – 23.37 SJ Norrlandståg

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link