Effektivare vid tågstopp i norra Sverige

Från och med maj ska det ta kortare tid för evakuering och röjning vid tågstopp i norra Sverige. Inom två timmar ska evakuering av resenärer påbörjas, meddelar Trafikverket i ett pressmeddelande.

För att möjliggöra bättre punktlighet för resenärer och godstrafik samt mer plats på spåret har Trafikverket i samarbete med branschen utvecklat ett arbetssätt för att effektivisera evakuering och röjning av trasiga, stillastående tåg.

– Men det som är absolut viktigast är att det också faktiskt har lett till att färre tågresenärer blivit strandsatta på stillastående tåg, säger Thomas Pettersson, projektledare Trafikverket.

I storstadsregionerna i södra Sverige har evakueringarna, sedan december 2019,  kunnat påbörjats inom en timme med det nya arbetssättet, och röjningar av tåg inom två timmar. En viktig kugge i arbetet är de röjningslok som Trafikverket ska etablera även på sträckor i norra Sverige. 

Inom Norrtågs trafikeringsområde är Östersund först ut med att ta emot ett röjningslok, redan under april. Tidigast mellan 2022 och 2024 kommer det att finnas röjningslok även i Boden, Kiruna och Vännäs.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link