Söderström (S) omvald som ordförande

Norrtåg AB har på sin årsstämma den 22 maj valt Elvy Söderström (S) till ordförande för kommande fyra år. Till vice ordförande valdes Nils-Olov Lindfors (C). Norrtåg AB kunde på årsstämman redovisa en fortsatt positiv resandeutveckling.

Elvy Söderström har varit ordförande för Norrtåg AB sedan 2015 och nominerades av Region Västernorrland. Nils-Olov Lindfors (S) är ett nyval och nominerades av Region Norrbotten.

För tio år sedan fanns ingen dagtågstrafik. Vi har på 10 år byggt upp en stark tågtrafik som knyter ihop de fyra nordligaste länen med moderna, säkra resor. Nu ska vi tillsammans med vår operatör och våra ägare ta sikte på att fortsätta att utveckla Norrtågland kommande 10 år med trafikstarten på Norrbotniabanan som nästa stora anhalt, kommenterar Elvy Söderström (S) Norrtåg ABs årsstämma.

Ny styrelse
Till styrelsen valdes även följande ledamöter: Anders Öberg (S), Region Norrbotten, Stig-Lennart Karlsson (S) Region Västerbotten, Thommy Bäckström (L), Region Västerbotten, Jonny Lundin (C), Region Västernorrland, Amanda Jonsson (M), Region Jämtland Härjedalen, Anton Hammar (S), Region Jämtland Härjedalen

Till ersättare utsågs: Lenita Ericson (S), Erik Bergkvist (S), Per Wahlberg(M), Johannes Andersson (C).

Norrtåg AB utvecklar Norrtågsland
Norrtåg AB bildades 2008 och ägs av numera av de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) i Norrbotten och Västernorrland, Länstrafikbolaget Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen. Norrtåg är upphandlare och beställare av trafiken. Tillsammans med ägarna bestämmer bolaget på ett övergripande plan hur och på vilka villkor de olika sträckorna ska trafikeras. Norrtåg AB tillhandahåller fordon och verkstad i Umeå till operatören.

Pressförfrågningar:Joakim Berg, 070-239 54 60

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link