ERTMS utrullning senareläggs

Trafikverket har beslutat att vänta med att installera ERTMS på sträckan mellan Boden och Luleå. Uppgraderingen av det befintliga försöket med ERTMS på Botniabanan senareläggs det med.

Efter omfattande diskussioner med bland andra Norrtåg AB väljer Trafikverket att anpassa den fortsatta utrullningen.

– Vi gör det här för att minimera risker och kostnader för tågoperatörer, säger Anders Åkeson, projektchef för ERTMS till Trafikverket.se

Byggstart för ERTMS på Malmbanan ligger fast men sträckan Boden-Luleå, som delas med Stambanan genom övre Norrland, får ett utbytt ställverk men behåller ATC som signalsystem. Detta innebär att Norrtåg kan använda samtliga fordon på sträckan och kan nå verkstaden i Luleå vid behov.

För Botniabanan, som har ERTMS sedan trafikstart, senareläggs den senaste uppdateringen. Detta ger Norrtåg AB mer tid att anpassa de fordon som trafikerar sträckan.

Läs mer om ERTMS och utrullningen här:
www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/ny-teknik-i-transportsystemet/Trafikstyrningssystemet-ERTMS/Aktuellt-ERTMS/2019/driftsattningen-av-ertms-riksgransen-lulea-flyttas-fram/

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link