”Fantastiskt för Norrtåg”

I slutet av juli kom regeringen med ett välkommet besked – hela Norrbotniabanan Luleå–Umeå ska byggas. Trafikverket har getts i uppdrag att planera för den resterande sträckan mellan Skellefteå och Luleå, för att möjliggöra en byggstart inom ramen för kommande infrastrukturplan.

I början av sommaren gav regeringen Trafikverket i uppdrag att presentera en ny nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. I juli gav Regeringen grönt ljus för att påbörja planläggningsarbetet av resterande del av sträckan, mellan Skellefteå och Luleå.

Såhär skriver infrastrukturdepartementet i ett pressmeddelande den 28 juli:

”Norrbotniabanan är en strategiskt viktig satsning som bidrar till regeringens mål om högre sysselsättning och minskad klimat- och miljöpåverkan.” 

För Norrtågs del är det ett viktigt och positivt besked.

– Det är ett fantastiskt besked för Norrtåg och hela Norrland, även om det var väntat utifrån de politiska löften som har gjorts. Det viktiga är att ställningstagandet är gjort så att planeringsprocesserna kan gå vidare och att ett riktigt beslut nu finns. Vi håller på med en tidig planering kring hur trafiken kommer att se ut och hur det kan bli en naturlig fortsättning på trafiken söder om Umeå, säger Olle Tiderman, teknisk chef på Norrtåg AB.

– Det är fortfarande ett tidigt skede, men vi jobbar också med en fordonsanalys eftersom det kommer att krävas fler och nya fordon när Norrbotniabanan tas i bruk. I dag kan man köra 200 km/h söder om Umeå, men Trafikverket vill höja hastigheten till 250 km/h och visionen är att hela sträckan Stockholm–Sundsvall–Umeå–Luleå kan köras med den hastigheten. De första etapperna av detta projekt hoppas vi kunna se under 20-talet. Norrlandskusten är som gjort för effektiv och riktigt snabb persontrafik med många stora städer i ett pärlband.

På Norrbotniabanans hemsida säger Gusten Granström, vd på Norrbotniabanan AB:

”Med dagens besked kan vi konstatera att vi passerat punkten för ”no return”Projektet kan nu rulla vidare med hög hastighet framåt och äntligen färdigställas i närtid till 2030”.

Läs regeringens beslut här.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link