Fler resenärer och ökad punktlighet

Bra resultat för Norrtåg – under april sattes nya rekord på Botniabanan, med en total punktlighet på 98 procent.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link